Jak zaktualizować Joomla! 2.5 do Joomla! 3.x?

Jak zaktualizować Joomla! 2.5 do Joomla! 3.x?

Niebawem - prawdopodobnie pod koniec 2014 r., CMS Joomla! z serii 2.5 zakończy swój żywot ;-)

Na łamach oficjalnego serwisu projektu (www.joomla.org) przeczytasz, że wydanie o numerze 2.5.28, będzie ostatnim z tej serii. Oznacza to, że nie będzie już kolejnych wydań aktualizacji Joomla! 2.5! Inaczej mówiąc, od 2015 r. Joomla! 2.5 nie będzie już rozwijana i nie będzie miała wsparcia w postaci aktualizacji.

Nowa wersja z serii 3 została opublikowana we wrześniu 2012 i oferuje większą wydajność oraz wiele nowych funkcji. Jeżeli używasz Joomla! 2.5, warto zastanowić się, czy nie jest to dobry czas, aby uaktualnić swój serwis do najnowszej wersji. W tym artykule będę chciał pokazać Ci jak to zrobić oraz na jakie aspekty warto zwrócić uwagę podczas aktualizacji.

O ile przejście ze starszych wersji Joomla!, np. 1.5 do wersji 2.5, czy 3.3 nie było tak całkiem proste i bezproblemowe - należało przeprowadzić migrację serwisu ze starszej do nowszej wersji (czyli wyodrębnić wszystkie treści z serwisu i zaimportować do czystej instalacji Joomla!) - to obecnie jest to o wiele prostsze :-)

Krok 1. Wykonaj kopię zapasową

Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania związane z aktualizacją swojego serwisu, pamiętaj, aby najpierw wykonać jego kopię zapasową! Tak na wszelki wypadek ;-)

Nie chcesz przecież pluć sobie w brodę, że nie masz kopii zapasowej, kiedy coś pójdzie nie tak?

Moim zadaniem najprościej jest zrobić własną kopię zapasową za pomocą bardzo dobrego komponentu Akeeba Backup. Jak wykonać kopię serwisu możesz przeczytać w artykule: Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 2. Często dostawcy usług hostingowych udostępniają własne rozwiązania. Niezależnie od metody jaką wybierzesz, zadbaj koniecznie o utworzenie kopii zapasowej przed przystąpieniem do aktualizacji CMS Joomla!

Krok 2. Sprawdź, czy Twój serwer spełnia wymagania dla Joomla! 3.x

Masz wykonaną kopię zapasową? Mam nadzieję, ze tak!

Teraz sprawdź, czy Twój serwer spełnia wymagania dla najnowszej wersji Joomla! 3.x. Najistotniejsza jest wersja interpretera PHP, który powinien być w wersji 5.3.10 lub wyższej i posiadać wyłączone tzw. Magic Quotes.

Wymagania techniocznbe dla Joomla! 3

Aby sprawdzić, czy Twój serwer spełnia te wymagania, zaloguj się do zaplecza, następnie w menu Witryna kliknij pozycję Informacje o systemie. Na karcie Środowisko zobaczysz skrócone informacje, takie jak oprogramowanie serwera i klienta, które są istotne dla poprawnego działania CMS. Możesz sprawdzić numer wersji PHP oraz MySQL, a także numer wersji
Joomla!

Karta Środowisko wyświetlająca informacje o wersji PHP, MySQL i Joomla!

W moim przypadku wersja bazy danych to 5.5.28, PHP: 5.4.11, natomiast Joomla! 2.5.9. Tak więc zarówno baza danych jak i PHP spełniają zalecane wymagania dla Joomla! z serii 3!

Aby sprawdzić, czy funkcja Maqic quotes jest wyłączona kliknij kartę Ustawienia PHP. W szóstym wierszu znajdziesz informacje dotyczące tej funkcji:

Karta Ustawienia PHP wyświetlająca m.in. informacje na temat funkcji Magic quotes

Jeżeli wersja PHP na Twoim serwerze jest niższa niż 5.3.10 lub fuckcja Magic quotes jest włączona, Joomla! 3 nie będzie działać! Skontaktuj się wówczas ze swoim dostawcą usług hostingowych zorientuj się, czy możesz mieć zapewnioną wersję co najmniej 5.3.10 i wyłączoną funkcję Magic quotes. Bardzo często firma hostingowa udostępnia odpowiednie opcje konfiguracyjne w panelu administracyjnym Twojego konta.

Krok 3. Sprawdź dodatkowe rozszerzenia

Zanim rozpoczniesz proces aktualizacji, sprawdź, czy dodatkowe rozszerzenia zainstalowane w Twoim serwisie, są kompatybilne z najnowszą wersją Joomla! Aby to zrobić, kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje, a następnie kartę Zarządzanie.

Lista wszystkich rozszerzeń dla Joomla! jest dosyć spora, więc warto skorzystać z filtra Wybierz typ, aby wyświetlić tylko listę wybranych typów rozszerzeń, np. komponentów:

Lista zainstalowanych rozszerzeń w oknie Instalacje: Zarządzanie

Zwróć uwagę na kolumnę Autor. Jeżeli w tej kolumnie znajdziesz inny wpis niż Joomla! Project, oznacza to, że rozszerzenie to nie jest zawarte w instalatorze Joomla! Musisz sprawdzić, czy wersja zainstalowanego rozszerzenia jest kompatybilna z najnowszą wersją Joomla!

W taki sam sposób poszukaj rozszerzeń filtrując listę pod kontem modułów i dodatków! Jeżeli znajdziesz na liście rozszerzenie (zwłaszcza dodatek), które w kolumnie Autor nie ma wpisu Joomla! Project, ale jest wyszarzone, to oznacza to, że także wchodzi w skład instalatora Joomla! i możesz je pominąć.

Sporządź sobie w ten sposób listę wszystkich rozszerzeń (komponentów, modułów i dodatków) i upewnij się na stronach ich autorów, że są zgodne z Joomla! 3. Jeżeli jakaś wersja rozszerzenia nie jest kompatybilna lub autor przygotował nową wersję tylko dla Joomla! 3, to koniecznie sprawdź, czy autor przygotował odpowiednią instrukcję aktualizacji i zapoznaj się z nią!

Krok 4. Sprawdź szablony

Najpierw sprawdź, które szablony są używane w Twoim serwisie! W tym celu kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Szablony. Zwróć szczególną uwagę na kolumnę Domyślny. Jeżeli obok nazwy szablonu w tej kolumnie znajduje się pomarańczowa gwiazdka, oznacza to, że ten szablon jest szablonem domyślnym. Pamiętaj, że inny szablon domyślny jest używany do wyświetlania informacji na zapleczu Twojego serwisu, a inny dla strony frontowej. Zwróć także uwagę na szablony, które w kolumnie Przypisany mają ikonkę w postaci zielonego kółka z tzw. ptaszkiem ;-) Te szablony także są używane w Twoim serwisie!

Lista szablonów używanych w serwisie

Jak korzystać z wielu szablonów w jednym serwisie przeczytasz w artykule: Wiele szablonów w jednym serwisie w Joomla! 3.3.

Kliknij zakładkę Szablony, odszukaj nazwę szablony używanego w Twoim serwisie, a następniekliknij link do autora, aby sprawdzić, czy oferuje on ten szablon dla Joomla! 3.

Link do autora szablonu w oknie Szablony: Szablony

Bardzo często autorzy szablonów przygotowują je dla różnych wersji Joomla! Jednak są to osobne pliki instalacyjne dla każdej wersji Joomla! Zatem zaleca się, aby najpierw odinstalować używane szablony, a dopiero po aktualizacji Joomla! przeprowadzić instalację tych szablonów w wersjach przeznaczonych dla Joomla! 3.

Jeżeli proces aktualizacji przeprowadzasz na witrynie, która jest widoczna w Internecie (czego osobiście nie zalecam), to warto przed odinstalowaniem szablonów włączyć tzw. tryb offilne! W tym celu kliknij w menu Witryna pozycję Konfiguracja globalna a następnie na karcie Witryna w sekcji Ogólne w polu Witryna wyłączona kliknij pole wyboru obok napisu Tak. Zapisz ustawienia klikając przycisk Zapisz i zamknij

Włączenie witryny w tryb offline

Teraz użytkownicy Twojego serwisu zobaczą informację:

Komunikat wyświetlany po włączeniu trybu offline

Pamiętaj, że aby odinstalować szablon domyślny, najpierw należy zdefiniować inny szablon domyślny. Wobec tego, kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Szablony a następnie kliknij w kolumnie Defaullt gwiazdkę dla innego szablonu, który nie będzie odinstalowywany.

aktualizacja joomla 2-5 do 3-x 09 small

Teraz możesz odinstalować szablon domyślny. Kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje, a następnie kliknij zakładkę Zarządzanie. Za pomocą filtra Wybierz typ, wybierz a listy pozycję Szablon, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy szablonu, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Odinstaluj.

Deinstalacja wybranego szablonu

Krok 5. Aktualizacja Joomla!

Zanim przeprowadzisz właściwą aktualizację Joomla! 2.5 do Joomla! 3.3, upewnij się, że Twój serwis zaktualizowany jest do najnowszej wersji 2.5.

Kliknij w menu Komponenty pozycję Aktualizacja Joomla!. Sprawdź, czy w polu Zainstalowana wersja Joomla! oraz w polu Najnowsza wersja Joomla! znajdują się takie same wpisy. Jeżeli tak nie jest, koniecznie przeprowadź aktualizację! Dokładny opis aktualizacji Joomla! w wersji 2.5 przeczytasz w artykule: Aktualizacja Joomla! 2.5.

Zwróć uwagę, że w moim przykładzie, w pozycji Zainstalowana wersja Joomla! wyświetlana jest wersja 2.5.9, natomiast w pozycji Najnowsza wersja Joomla!: 2.5.27. Przystępuję do aktualizacji - klikam przycisk Zainstaluj aktualizację.

Aktualizacja Joomla! 2.5.9 do najnowszej 2.5.27

Jeżeli posiadasz najnowszą wersję Joomla! 2.5, w oknie Aktualizacja Joomla!, kliknij przycisk Opcje, a następnie w oknie modalnym, w zakładce Aktualizuj źródło w polu Serwer aktualizacji wybierz z listy pozycję: Wsparcie krótkoterminowe. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany i powrócić do okna Aktualizacja Joomla!, kliknij przycisk Zapisz.

Włączenie wsparcia krótkoterminowego w Opcjach Aktualizacji Joomla!

Teraz w oknie Aktualizacja Joomla! zobaczysz, że w pozycji Zainstalowana wersja Joomla! wyświetlana jest wersja z serii 2.5 ( w moim przykładzie 2.5.27), natomiast w pozycji Najnowsza wersja Joomla! wyświetlana jest najnowsza wersja z serii 3 (w moim przykładzie: 3.3.6).

Pora na najistotniejszy etap: aktualizacja Joomla! 2.5 do Joomla! 3. Jeżeli wykonałeś wszystkie poprzednie kroki i masz pewność, że masz kopię zapasową serwisu zapisaną gdzieś w bezpiecznym miejscu, to... kliknij w końcu ten przycisk: Zainstaluj aktualizację.

Zauważ, że najpierw instalator pobiera plik z aktualizacją. W zależności od szybkości Twojego połączenia może to potrwać kilka minut.

Pobieranie pliku aktualizacyjnego podczas procesu aktualizacji Joomla 2.5 do wersji 3.3.6

Kiedy instalator pobierze plik, automatycznie rozpocznie proces aktualizacji:

Proces aktualizacji Joomla! 2.5 do wersji 3.3

Kiedy instalator zakończy proces aktualizacji zobaczysz zaplecze swojego serwisu w najnowszej wersji Joomla! 3.x oraz odpowiedni komunikat informujący o pomyślnej aktualizacji oraz aktualnej wersji Joomla!

Twój serwis jest już zaktualizowany, jednak, to jeszcze nie koniec pracy ;-) Oczyść pamięć podręczną Twojego serwisu klikając przycisk Oczyść pamięć podręczną.

Komunikat informujący o pomyślnej aktualizacji Joomla! 2.5 do najnowszej wersji Joomla! 3

Krok 6. Instalacja szablonu dla Joomla! 3

Pora na instalację Szablonu dla Joomla! 3. Instalacja szablonu nie różni się niczym od instalacji jakiegokolwiek rozszerzenia dla Joomla! Pamiętaj tylko, aby wybrać szablon przeznaczony dla najnowszej wersji Joomla! z serii 3. Wystarczy, że klikniesz w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje, a następnie w polu Plik paczki rozszerzenia, za pomocą przycisku Przeglądaj wskażesz plik instalacyjny wybranego szablonu i na koniec klikniesz przycisk Wczytaj plik i zainstaluj.

Po instalacji szablonu pamiętaj, aby zainstalowany szablon zdefiniować, jako domyślny (menu Rozszerzenia pozycja Szablony a następnie kliknij w kolumnie Defaullt gwiazdkę dla zainstalowanego szablonu).

Warto pamiętać także, że wiele szablonów posiada dodatkowe opcje konfiguracyjne. Warto zatem sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe i w razie potrzeby je zdefiniować.

Dodatkowe opcje wybranego szablonu

Krok 7. Instalacja dodatkowych rozszerzeń dla Joomla! 3 

W kroku 3 sporządziłeś listę dodatkowych rozszerzeń zainstalowanych w Twoim serwisie. Teraz, pora na to, aby zaktualizować je do wersji kompatybilnych z najnowszą Joomla! 3. Proces aktualizacji może wyglądać różnie dla każdego rozszerzenia, jednak najczęściej polega on na instalacji wersji rozszerzenia przeznaczonej dla Joomla! 3. Mimo wszystko, koniecznie sprawdź, czy autor przygotował odpowiednią instrukcję aktualizacji i zapoznaj się z nią!

Jeżeli wszystkie opcje są już ustawione, możesz pokazać swój serwis internautom! Włącz witrynę w tryb online. W tym celu kliknij w menu Witryna pozycję Konfiguracja globalna a następnie na karcie Witryna w sekcji Ogólne w polu Witryna wyłączona kliknij przycisk Nie. Zapisz ustawienia klikając przycisk Zapisz i zamknij.

Włączenie witryny w tryb online po aktualizacji z wersji 2.5 do 3.3

Krok 8. Usuń szablony z poprzedniej wersji Joomla!

To ostatni krok! Trzeba zrobić porządki z szablonami! Kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje, a następnie kartę Zarządzanie. Za pomocą filtra Wybierz typ, wybierz pozycję Szablon. Zaznacz wszystkie szablony, dla których w kolumnie Wersja znajduje się wpis: 2.5.0. Są to szablony znajdujące się w domyślnej instalacji Joomla! 2.5. Szablony te nie mogą być wykorzystywane w Joomla! 3, więc po zaznaczeniu wszystkich szablonów przeznaczonych dla wersji 2.5, kliknij przycisk Odinstaluj.

Deinstalacja szablonów pochodzących z poprzedniej wersji Joomla!

Teraz Twój serwis jest zaktualizowany i gotowy do pracy :-)

Możesz się już cieszyć i korzystać ze wszystkich nowych funkcjonalności!

P.S.
Poniżej znajdziesz także lekcje video

 

Chcesz obejrzeć lekcje video?
Udostępnij ten artykuł na Facebook'u, Twitter'ze lub Google+ Kliknij jeden z przycisków poniżej:

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?
Wpisz swoje imię oraz adres e-mail a następnie kliknij "ZAPISZ MNIE"

Twoje imię:


Adres email:


Joomla! 320 metrów pod ziemią
Jak utworzyć własny szablon dla Joomla! nie dotyka...

Podobne wpisy

 

  By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.slawop.net/

  Najnowsze komentarze

  Gość - Studio Jak wybrać hosting dla Joomla!?
  13 wrzesień 2019
  Warto jeszcze dopisać punkt, żeby przy wyborze wybrać panel między DirectAdmin/cPanel. Niektóre hostingi mają swoje własne rozwiązania - czasami bardzo specyficzne, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą
  Gość - Marek Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne
  09 czerwiec 2019
  "Klucz przekazany do publicznej wiadomości, nazywany jest kluczem publicznym lub jawnym. Może on być stosowany do szyfrowania lub deszyfrowania informacji otrzymanych od osoby, która go wygenerowała. ...
  Gość - Marek Tworzenie szablonów dla Joomla! Helix Ultimate
  10 maj 2019
  Witam, napotkałem problem pojawiający się przy zmianie kolorów tła czy czcionek oraz importowaniem ustawień. W pierwszym przypadku, po zmianie kolorów i ich zapisaniem, panel podglądu strony przeładow...
  Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
  03 styczeń 2019
  Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
  Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
  02 styczeń 2019
  Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...