Regulamin

 • Regulamin serwisu internetowego sl@wop.NET

  Administratorem serwisu internetowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostępnego pod adresem https://www.slawop.net, jest Sławomir Pieszczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „slawop.NET Sławomir Pieszczek”, ul. W. Sikorskiego 12A/4, 59-400 Jawor, NIP: 695-116-54-42.
  Za pośrednictwem serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz użytkowników usługi drogą elektroniczną.
  Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 602 857 117.

  § 1
  Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Sławomir Pieszczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „slawop.NET Sławomir Pieszczek”, ul. W. Sikorskiego 12A/4, 59-400 Jawor, NIP: 6951165442;
  2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z Administratorem, za pośrednictwem Serwisu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. PayPal – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349);
  4. PayU – serwis płatności internetowych obsługiwany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.slawop.net;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.slawop.net/regulamin-serwisu-internetowego-slawopnet;
  7. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

  § 2
  Postanowienia wstępne

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
  3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
   1. dostęp do Internetu,
   2. standardowy system operacyjny,
   3. standardowa przeglądarka internetowa,
   4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
  5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale nie może dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu anonimowo ani pod pseudonimem. Również korzystanie z funkcji Serwisu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – 7 wymaga podania przez Użytkownika określonych danych.
  6. Wszystkie ceny produktów podane w Serwisie są cenami brutto.

   

  § 3
  Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy rzecz Użytkownika następujące usługi:
   1. zapewnienie możliwości przeglądania zawartości Serwisu,
   2. zapewnienie możliwości zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych z Administratorem,
   3. zapewnienie możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych kursach on-line stworzonych przez Administratora,
   4. zapewnienie możliwości dodania opinii na temat Administratora, jego usług lub produktów,
   5. zapewnienie możliwości dodawania komentarzy pod artykułami dostępnymi w Serwisie,
   6. zapewnienie możliwości zapisania się na newsletter,
   7. zapewnienie możliwości skontaktowania się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
  2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.

  § 4
  Zawartość Serwisu

  1. Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartości Serwisu.
  2. Zawartość Serwisu tworzą artykuły, zdjęcia, grafiki oraz nagrania audiowizualne.
  3. Administrator niniejszym poucza Użytkownika, że zawartość Serwisu może podlegać ochronie prawa autorskiego, a jej dalsze rozpowszechnianie przez Użytkownika bez zgody Administratora może stanowić naruszenie praw autorskich, co może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.

  § 5
  Zakup produktów elektronicznych

  1. Wśród zawartości Serwisu znajdują się informacje o produktach fizycznych oraz elektronicznych, które Użytkownik może kupić od Administratora.
  2. Jeżeli Użytkownik chce kupić produkt elektroniczny od Administratora, musi podjąć następujące kroki:
   1. kliknąć w przycisk „Zamów” dostępny na podstronie Serwisu prezentującej dany produkt elektroniczny,
   2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności (PayPal lub przelew bankowy),
   3. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
   4. kliknąć w przycisk „Podsumowanie zamówienia”,
   5. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Jeżeli Użytkownik wybrał PayPal jako sposób płatności, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, zostanie przekierowany na stronę serwisu PayPal celem dokonania płatności. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą, umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu elektronicznego uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.
  4. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób płatności w postaci przelewu bankowego, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą, umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu elektronicznego uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz z danymi do przelewu ceny zakupionego produktu elektronicznego.
  5. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia załączniuka lub linka umożliwiającego pobranie zakupionego produktu elektronicznego. Dostawa odbywa się niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, od otrzymania przez Administratora zapłaty za zakupiony produkt elektroniczny. Dostawa jest nieodpłatna.
   Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
   1. standardowy system operacyjny,
   2. standardowa przeglądarka plików .pdf.

  § 6
  Zakup produktów fizycznych

  1. Wśród zawartości Serwisu znajdują się informacje o produktach fizycznych oraz elektronicznych, które Użytkownik może kupić od Administratora.
  2. Jeżeli Użytkownik chce kupić produkt fizyczny od Administratora, musi podjąć następujące kroki:
   1. kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” dostępny na podstronie Serwisu prezentującej dany produkt,
   2. zapoznać się z informacjami widocznymi na ekranie i kliknąć w przycisk „następny krok”,
   3. podać adres e-mail i kliknąć w przycisk „następny krok”,
   4. podać dane do wysyłki zamówienia, wybrać metodę wysyłki i kliknąć w przycisk „następny krok”,
   5. wybrać sposób płatności za zamówienie (PayU, PayPal albo przelew bankowy),
   6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
   7. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Jeżeli Użytkownik wybrał PayPal albo PayU jako sposób płatności, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, zostanie przekierowany na stronę serwisu PayPal albo PayU celem dokonania płatności. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą, umowę sprzedaży produktu objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.
  4. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób płatności w postaci przelewu bankowego, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą, umowę sprzedaży produktu objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz z danymi do przelewu kwoty zamówienia.
  5. Dostawa zakupionego produktu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy wynosi 10,99 zł i ponosi go Użytkownik (koszt dostawy doliczany jest do ceny produktu, a łączna kwota stanowi całkowitą wartość zamówienia). Administrator nadaje paczkę obejmującą zakupiony produkt do Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności za zamówienie. Czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od chwili nadania przesyłki.
  6. Jeżeli wraz z produktem fizycznym ma być dostarczony Użytkownikowi produkt elektroniczny, produkt ten zostanie dostarczony Użytkownikowi w postaci załącznika lub linka pozwalającego na pobranie produktu elektronicznego. Link zostanie wysłany na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

  § 7
  Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych produktów – w przypadku produktów fizycznych – albo w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy – w przypadku produktów elektronicznych.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.slawop.net/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny koszt dostarczenia produktów (jeżeli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  9. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  § 8
  Odpowiedzialność za wady

  1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.
  2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Użytkownik może:
   1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://slawop.net/formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Użytkownik, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres Administratora.
  7. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
  8. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

  § 9
  Kursy on-line

  1. Wśród zawartości Serwisu znajdują się informacje o kursach on-line, w których Użytkownik może wziąć udział nieodpłatnie.
  2. Część kursów on-line przybiera formę wiadomości e-mail wysyłanych do Użytkownika w określonych odstępach czasowych, a część przybiera formę e-booka, który Użytkownik może pobrać w postaci pliku .pdf. Forma kursu opisana jest zawsze szczegółowo na podstronie Serwisu poświęconej danemu kursowi.
  3. W celu wzięcia udziału w kursie on-line polegającym na wysyłce wiadomości e-mail, Użytkownik musi wypełnić specjalny formularz widoczny przy opisie kursu i przesłać go, klikając w przycisk „Zapisz mnie”. Po przesłaniu formularza, Użytkownik zostanie zapisany na listę kursantów i będzie otrzymywał wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem kursu. Użytkownik zawsze może zrezygnować z udziału w kursie poprzez kliknięcie w stosowny link służący do wypisania się z listy kursantów widoczny w każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach kursu.
  4. W celu wzięcia udziału w kursie on-line polegającym na otrzymaniu przez Użytkownika e-booka z treścią kursu, Użytkownik musi udostępnić informację o kursie w jednym z serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter lub Google+), korzystając w tym celu ze specjalnego narzędzia zaimplementowanego na podstronie Serwisu poświęconej danemu kursowi. Po udostępnieniu informacji, Użytkownikowi zostanie wyświetlony link pozwalający na pobranie e-booka w postaci pliku .pdf.

  § 10
  Opinie na temat Administratora

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dodać opinię na temat Administratora, jego usług lub produktów.
  2. Dodanie opinii możliwe jest z poziomu zakładki „Opinie” widocznej w górnym menu Serwisu i wymaga wypełniania specjalnego formularza, a następnie przesłania go poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij”.
  3. Dodając opinię, Użytkownik nieodpłatnie udziela Administratorowi zgody na rozpowszechnianie opinii wraz z danymi Użytkownika (imię i nazwisko, adres strony internetowej) w Serwisie oraz w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest, YouTube, Instagram, Snapchat).

  § 11
  Komentarze

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dodawać komentarze dotyczące artykułów dostępnych w Serwisie.
  2. Dodanie komentarza możliwe jest z poziomu każdego artykułu i wymaga wypełnienia specjalnego formularza widocznego pod artykułem, a następnie przesłania go poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij komentarz”.
  3. Dodając komentarz, Użytkownik nieodpłatnie udziela Administratorowi zgody na rozpowszechnianie komentarza wraz z danymi Użytkownika (imię i nazwisko, adres strony internetowej) w Serwisie.
  4. Administrator zachowuje prawo do moderacji oraz usuwania komentarzy. Dotyczy to w szczególności komentarzy obraźliwych, nierzetelnych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, naruszających cudze prawa lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

  § 12
  Newsletter

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora, aby otrzymywać od Administratora wiadomości e-mail związane z Serwisem i działalnością Administratora.
  2. Zapisanie się na newsletter możliwe jest z poziomu zakładki „Newsletter” i wymaga wypełnienia specjalnego formularza, przesłania go poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz się”, a następnie kliknięcie w link potwierdzający chęć zapisu na newsletter przesłany na adres e-mail podany w formularzu.
  3. Od chwili zapisania się na newsletter, Użytkownik będzie otrzymywać od Administratora wiadomości e-mail związane z Serwisem i działalnością Administratora. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej do Użytkownika w ramach newslettera.

  § 13
  Formularz kontaktowy

  Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, przesyłając Administratorowi wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest z poziomu zakładki “Kontakt”.

  § 14
  Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu

  1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie Użytkownika,
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
  3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

  § 15
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz sprzedażą produktów fizycznych i elektronicznych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 16
  Dane osobowe i pliki cookies

  Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.slawop.net/polityka-prywatnosci

  § 17
  Pozostałe postanowienia

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie. Zarówno aktualna, jak i poprzednie wersje Regulaminu dostępne są w Serwisie.
  Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.