Tworzenie bazy danych w CPanelu na Smarthost - instalacja Joomla!

Tworzenie bazy danych w CPanelu na Smarthost - instalacja Joomla!

Aby Twoja witryna widoczna była w internecie potrzebujesz serwera, który będzie pracował 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu! Nie sądzę, aby Twój komputer nadawał się do tego, dlatego musisz poświęcić chwilę czasu na wybór firmy, której powierzysz to zadanie. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia, czym się kierować i gdzie szukać takiej firmy, zapoznaj się z artykułem: Jak wybrać hosting dla Joomla!?

Niezależnie od Twojego wyboru, działania, jakie musisz podjąć, aby zainstalować witrynę opartą o Joomla! są bardzo podobne. W tym artykule pokażę Ci, jak utworzyć bazę danych i przygotować miejsce na serwerze firmy Smarthost oraz jak zainstalować witrynę opartą o Joomla!. 

Zanim rozpoczniesz, najpierw uzyskaj dostęp do serwera WWW. Najczęściej wystarczą dane dostępowe uzyskane podczas rejestracji konta.

Krok 1. Utwórz nowy katalog na swoją witrynę.

Aby zarządzać strukturą plików i katalogów możesz skorzystać z menadżera plików, który dostępny jest z poziomu cPanelu lub klienta FTP - programu do przesyłania plików za pomocą protokołu FTP, takiego jak np. FileZilla, czy Total Commander.

W katalogu głównym znajdziesz katalog: public_html. To w nim należy umieścić pliki i foldery witryny. Na serwerze możesz publikować wiele witryn, dlatego warto w tym katalogu utworzyć osobny katalog na każdą z nich. Wówczas łatwiej zachować porządek w strukturze katalogów serwera. Nawet, jeżeli teraz nie planujesz publikacji większej ilości witryn, to i tak warto. Możesz na przykład utworzyć kopię witryny, na której będziesz testować różne ustawienia Joomla!, zainstalowanych rozszerzeń lub szablonów.

Warto stworzyć katalog o nazwie domeny, pod którą ma być widoczna witryna. Po lewej stronie menadżera plików kliknij folder public_html, a następnie kliknij przycisk Folder. W nowym oknie modalnym wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Create New Folder.

Jeżeli masz już wykupioną domenę, pod którą ma być widoczna witryna, to wystarczy skorzystać z odnośnika Domeny dodatkowe, który znajduje się w sekcji DOMENY.

W polu Nowa nazwa domeny wpisz swoją nazwę, a następnie w polu Katalog główny dokumentu dodaj nazwę i lokalizację wcześniej utworzonego katalogu. Po kliknięciu przycisku Dodaj domenę, folder z plikami witryny będzie przypisany do utworzonej domeny.

Krok 2. Utwórz nową bazę danych

Proces ten może wyglądać różnie na różnych hostingach. Ogólnie przyjętą normą jest tworzenie nazw na podstawie nazwy utworzonego konta. W Smarthost wszystkie bazy danych składają się z nazwy konta, podkreślnika i dowolnego ciągu znaków. Przy czym nazwa wpisana przez Ciebie nie może przekroczyć 56 znaków. 

Wszystkie potrzebne opcje znajdziesz w cPanelu w sekcji BAZY DANYCH

W oknie Bazy danych MySQL w polu Nowa baza danych wpisz nazwę bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz bazę danych.

Krok 3. Utwórz użytkownika bazy danych

Teraz trzeba utworzyć użytkownika, który będzie miał dostęp do utworzonej bazy danych. Nazwa użytkownika i hasło będzie potrzebne podczas instalacji Joomla! W Smarthost nazwy użytkowników składają się z nazwy konta, podkreślnika i dowolnego ciągu znaków. Przy czym nazwa wpisana przez Ciebie nie może przekroczyć 8 znaków. 

W oknie Bazy danych MySQL w polu Nowa użytkownika wpisz nazwę użytkownika bazy danych, w polach: Hasło i Hasło (ponownie) wpisz hasło dla tego użytkownika. Aby zakończyć proces tworzenia użytkownika bazy danych kliknij przycisk Utwórz użytkownika

Zamiast samodzielnie wymyślać silne, trudne do złamania hasło, możesz kliknąć przycisk Generator haseł. Zachęcam do skorzystania z tej opcji, ponieważ słabe hasło jest bardzo często przyczyną ataków cracerów haseł i włamań do witryny!

Krok 4. Przypisz użytkownika do bazy danych

W oknie Bazy danych MySQL w sekcji Dodaj użytkownika do bazy danych w polu Użytkownik wybierz z listy użytkownika, który ma mieć dostęp do bazy danych witryny. Natomiast w polu Baza danych wybierz z listy bazę danych witryny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Pamiętaj, aby użytkownik ten miał pełne uprawnienia do bazy danych witryny. W oknie Zarządzaj uprawnieniami użytkowników kliknij checkbox w polu WSZYSTKIE UPRAWNIENIA, a następie kliknij przycisk Wprowadź zmiany.

Krok 5. Prześlij pakiet instalacyjny Joomla!

Kiedy masz już przygotowane miejsce oraz bazę danych na hostingu, pora pobrać najnowszą wersję pakietu instalacyjnego Joomla!. Możesz to zrobić odwiedzając stronę projektu Joomla! - www.joomla.org lub witrynę Polskiego Centrum Joomla! - www.joomla.pl.

Pakiet z instalatorem Joomla! dostępny jest najczęściej w postaci skompresowanej, najczęściej w formacie zip, choć można go także pobrać w innych formatach, takich jak tar.bz2 i tar.gz. Pobierz go i zapisz w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze. Teraz, za pomocą menadżera plików lub programu klienta FTP prześlij pobrany wcześniej plik z pakietem instalacyjnym Joomla! a następnie rozpakuj go.

Ja skorzystam z wbudowanego menadżera plików dostępnego w cPanelu Smarthost. Zaloguj się do cPanelu i w sekcji PLIKI kliknij odnośnik Menadżer plików. W oknie menadżera plików kliknij po lewej stronie nazwę katalogu: public_html, a następnie kliknij nazwę folderu utworzonego w kroku 1. Aby przesłać pakiet instalacyjny Joomla! kliknij w menu pozycję Przekaż.

W oknie Przekazywanie plików przeciągnij pobrany wcześniej plik instalatora Joomla do obszaru Upuść tu pliki, aby rozpocząć przekazywanie lub skorzystaj z przycisku Wybierz plik.

Wróć do menadżera plików, a następnie kliknij plik archiwum z instalatorem Joomla! W menu pozycję Wyodrębnij, a następnie w oknie modalnym kliknij przycisk Extract File(s).

Kiedy proces rozpakowywania archiwum zakończy się, zamknij okienko modalne, a następnie usuń plik z archiwum instalatora Joomla! 

 

Krok 6. Instalacja Joomla!

Proces instalacji Joomla! jest bardzo łatwy i szybki - składa się jedynie z trzech kroków. Instalator Joomla! wykona większość zadań samodzielnie, Ty musisz tylko podać kilka niezbędnych informacji, o które poprosi.

Wpisz w pasku adresu przeglądarki adres swojej domeny wraz z katalogiem w którym znajdują się pliki instalacyjne Joomla! Jeżeli nie masz jeszcze własnej domeny musisz skorzystać z nazwy swojego konta i domeny firmy hostingowej. W przypadku Smarthost, adres może wyglądać tak: nazwa_konta.smarthost.pl/twoja-witryna.

Konfiguracja witryny

Jeżeli wpisany przez Ciebie adres jest prawidłowy, na ekranie pojawi się okno pierwszego kroku instalatora Joomla! Teraz uzupełnij potrzebne informacje wpisując je w odpowiednie pola.

 • pole Nazwa witryny. Nazwa ta będzie widoczna w pasku tytułowym przeglądarki, kiedy internauta odwiedzi Twoją witrynę, a także w kilku innych miejscach takich jak e-mail potwierdzający rejestrację użytkownika;
 • pole Opis witryny. Możesz opcjonalnie wpisać streszczenie (opis) witryny. Staraj się, aby opis zawierał maksymalnie 20 słów. Opcja ta wymaga wnikliwego przemyślenia, więc na razie nie musisz tam nic wpisywać. Zarówno nazwę witryny jak i streszczenie będzie można zmienić, kiedy tylko zechcesz - już po instalacji Joomla! Tekst wprowadzony w tym polu będzie wykorzystany w metadanych strony i wyświetlany m.in. w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
 • pole Email administratora. Wpisz adres e-mail głównego administratora witryny;
 • pole Nazwa administratora. Wpisz dowolną nazwę głównego administratora witryny;
 • pola Hasło administratora i Powtórz hasło administratora. Ustal hasło i zapamiętaj je, ponieważ będziesz go używać do zalogowania się do panelu administracyjnego (zaplecza) witryny! Pamiętaj, aby hasło było łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia lub złamania! Zerknij do artykułu: Tworzenie haseł;
 • pole Witryna wyłączona. Możesz zadecydować, czy Twoja witryna ma być wyłączona, czy też włączona;

Konfiguracja bazy danych

Na tym etapie musisz posiadać podstawowe informacje dotyczące bazy danych utworzonej w kroku 2. Będą potrzebne także dane użytkownika bazy danych utworzonego w kroku 3.

 • w polu Typ bazy danych wybierz z rozwijalnej listy: MySQLi;
 • w polu Nazwa serwera bazy danych wpisz: localhost;
 • w polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi do bazy danych (patrz krok 3);
 • w polu Hasło wpisz hasło użytkownika, który posiada uprawnienia administracyjne do bazy danych (patrz krok 3);
 • w polu Nazwa bazy danych wpisz nazwę bazy danych, jaka została utworzona na serwerze zdalnym (patrz krok 2);
 • w polu Przedrostek dla tabel bazy danych system proponuje losowo generowany przedrostek. Przedrostek ten będzie umieszczany na początku każdej tworzonej tabeli w bazie danych. Możesz użyć swojego własnego, pamiętaj tylko, aby na końcu zawierał znak podkreślnika;
  W jakim celu stosowany jest ten przedrostek? Aby była możliwość uruchomienia kilku witryn z wykorzystaniem tej samej bazy. Choć jest to obecnie rzadkość, ale czasami dostawca usług hostingowych udostępnia tylko jedną bazę danych. W takim przypadku, gdyby była potrzeba instalacji kilku witryn opartych na Joomla! to dzięki różnym przedrostkom tabel dla różnych instalacji Joomla!, unikniesz błędów i konfliktów systemowych!
 • w polu Przetwarzanie starej bazy danych możesz utworzyć kopię istniejących w bazie tabel lub ich usunięcie. Jeżeli przeprowadzasz instalację Joomla! na nowej bazie danych to nie ma znaczenia, którego przycisku użyjesz - i tak nic w tej bazie danych jeszcze nie ma;

Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Dalej.

Podsumowanie

W ostatnim kroku masz do dyspozycji sześć sekcji:

 • Finalizacja. W tej sekcji musisz zadecydować, czy chcesz załadować przykładowe treści do swojej witryny. Jeżeli chcesz się zapoznać z tym systemem, kliknij jedną z dostępnych opcji, z których najbardziej rozbudowana nosi nazwę Poznaj Joomla. Dzięki temu zobaczysz jak wygląda witryna, poszczególne moduły, menu i artykuły wypełnione gotową treścią;
 • Podsumowanie. Możesz zadecydować, czy system ma wysłać na podany przez Ciebie adres e-mail, informacje z ustawieniami konfiguracyjnymi;
 • Podstawowa konfiguracja. W tej sekcji widzisz podsumowanie Twoich ustawień wprowadzonych w kroku pierwszym;
 • Konfiguracja bazy danych. W tej sekcji widzisz podsumowanie Twoich ustawień wprowadzonych w kroku drugim;
 • Przegląd ustawień środowiska. Tutaj sprawdzisz, czy prawidłowo skonfigurowane są wszystkie niezbędne ustawienia. Jeżeli któreś z ustawień jest sprzeczne z wymaganiami Joomla!, instalator wyświetli odpowiedni komunikat na czerwonym tle. Ustawienia wyświetlone w tej sekcji muszą być wyświetlone w kolorze zielonym! W przypadku, kiedy którekolwiek z tych ustawień wyświetlone jest w kolorze czerwonym, nie będzie możliwe kontynuowanie instalacji, ponieważ niezbędne do funkcjonowania systemu opcje są nieprawidłowo skonfigurowane lub jest ich brak;
 • Ustawienia zalecane. Jeżeli któreś z ustawień w tej sekcji, wyświetlone jest na pomarańczowym tle, możesz kontynuować instalację, jednak mogą wystąpić jakieś problemy w późniejszym działaniu witryny, np. wyświetlanie zbędnych komunikatów.

Jeżeli jest wszystko w porządku, to kliknij przycisk Instalacja. Instalator systemu Joomla! rozpocznie wówczas proces tworzenia struktury bazy danych oraz pliku konfiguracyjnego, a na ekranie zobaczysz okno z informacjami o postępie procesu instalacji.

Instalacja plików językowych

Instalacja oraz wstępna konfiguracja witryny kończy się komunikatem informującym o jej zakończeniu. Pod komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu instalacji Joomla! zobaczysz wyraźną informację dotyczącą konieczności usunięcia folderu instalacyjnego (installation) ze struktury katalogów serwisu.

Zanim jednak to zrobisz, warto zainstalować dodatkowe pliki językowe, aby móc korzystać z polskiej wersji językowej CMS Joomla! Kliknij przycisk Dodatkowy krok: Instaluj języki, aby rozpocząć ten proces.

W oknie Zainstaluj pakiety językowe odszukaj na liście język, który chcesz zainstalować - w naszym przypadku: Polish, zaznacz pole wyboru przy wybranym języku i kliknij przycisk Dalej.

Po chwili zobaczysz ekran z zawartością zakładki Wybierz domyślny język. Jeżeli planujesz utworzyć witrynę, w której będziesz prezentować treści w różnych językach, to w sekcji Wielojęzyczność możesz włączyć odpowiednie funkcje.

Tworzenie witryn wielojęzycznych to zupełnie odrębny temat, który opisałem w e-booku Kurs Joomla! 2.5. Tworzenie witryn wielojęzycznych. Co prawda poradnik ten dotyczy poprzedniej wersji Joomla!, ale większość zasad tworzenia witryn skierowanych do odbiorców posługujących się różnymi językami nie zmieniła się! 

W sekcji Domyślny język zaplecza, jako domyślny język wybierz Polski (PL). To samo zrób w sekcji Domyślny język witryny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Po chwili zobaczysz komunikat informujący o ustawieniu języka polskiego, jako języka domyślnego zarówno dla witryny, jak i zaplecza. Teraz pozostaje ostatnia czynność: kliknij przycisk Usuń folder instalacyjny. Jest to krok konieczny, ponieważ pozostawienie katalogu instalacyjnego powodowałoby niebezpieczeństwo, że ktoś niepowołany mógłby ponownie wywołać procedurę instalacyjną witryny. Zresztą system nie pozwoli Ci przejść dalej dopóki nie wykonasz polecenia.

Po usunięciu folderu installation możesz kliknąć przycisk Witryna, aby zobaczyć jak wygląda Twoja nowa witryna lub przycisk Zaplecze, aby zalogować się do panelu administracyjnego witryny.
Witryna z przykładowymi danymi powinna prezentować się podobnie, jak ta na rysunku poniżej:

Krok 7. Logowanie do zaplecza witryny

Aby móc zarządzać swoją witryną opartą o Joomla! musisz się zalogować do tzw. zaplecza administracyjnego. Strona logowania domyślnie znajduje się w katalogu administrator. Zatem, aby móc zalogować się do panelu administracyjnego (zaplecza) musisz pamiętać, aby do adresu witryny dodać słowo administrator. Dostęp do zaplecza Joomla! mogą uzyskać jedynie użytkownicy, którzy należą do jednej z grup użytkowników, które mają odpowiednie uprawnienia dostępu. Podczas instalacji tworzony jest użytkownik z najwyższymi uprawnieniami należący do grupy Super Users. W oknie logowania do zaplecza administracyjnego w polu Użytkownik wpisz nazwę użytkownika (administratora) utworzonego podczas instalacji, w polu Hasło, wpisz jego hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.Pulpit systemu Joomla!

Po prawidłowym zalogowaniu zobaczysz ekran panelu administracyjnego - tzw. zaplecze systemu Joomla!. To w tym miejscu będziesz wykonywać większość czynności związanych z zarządzaniem witryną. Ekran ten to pulpit (ekran główny), który zapewnia dostęp do najczęściej używanych funkcji. Pulpit ten możesz wyświetlić w dowolnym momencie klikając ikonkę Joomla! znajdującą się w lewym górnym roku okna zaplecza lub wybierając z menu System pozycję Pulpit.

Kiedy logujesz się po raz pierwszy, Joomla! wyświetli dwa komunikaty. Pierwszy z nich dotyczy włączenia dodatku System - Joomla! Statistics, za pomocą, którego system może wysyłać dane o środowisku do centralnego serwera projektu Joomla! Możesz zdecydować, czy chcesz, aby dane te były wysyłane zawsze, tylko raz lub nie były wysyłane. Drugi komunikat dotyczy ważnych wiadomości poinstalacyjnych. Będzie pojawiał się zawsze, kiedy po aktualizacji CMS Joomla! lub dodatkowego rozszerzenia pojawią się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać.

Pulpit zaplecza administracyjnego podzielony jest na klika części:

 1. Menu nawigacyjne zajmujące górny obszar pulpitu, pozwalające na dostęp do wszystkich opcji systemu.
 2. Po prawej stronie paska menu nawigacyjnego znajduje się menu użytkownika, zawierające link składający się z nazwy witryny, który pozwala na wyświetlenie strony głównej witryny oraz ikonkę koła zębatego, która zawiera opcje pozwalające na zarządzanie własnym kontem oraz wylogowanie z zaplecza.
 3. Pionowy pasek z pozycjami umożliwiającymi szybki dostęp do najważniejszych (najczęściej używanych) części funkcji administracyjnych. Zwróć uwagę na ostatnie dwie pozycje (sekcja KONSERWACJA). Pierwsza pokazuje, czy Twoja witryna oparta jest o najnowsze wydanie Joomla!, czy też należy je zaktualizować. Druga natomiast pokazuje, czy dodatkowe rozszerzenia zainstalowane w systemie są aktualne.
 4. Największą część zaplecza zajmuje część informacyjna. Znajdziesz w niej takie informacje jak dostęp do wiadomości poinstalacyjnych, najnowsze artykuły dodane przez autorów, najczęściej czytane artykuły, statystyki oraz listę zalogowanych użytkowników.
 5. Na dole po lewej stronie znajduje się pasek stanu zawierający m.in. ikony i linki, pozwalające na podgląd witryny, dostęp do wiadomości w skrytce pocztowej oraz wylogowanie.
 6. Na dole po prawej stronie znajduje się stopka, w której znajdziesz informację dotyczącą wersji Joomla! oraz tytuł serwisu.

 

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?

SSL i Joomla! w Smarthost
Piękne, responsywne galerie zdjęć - DJ-MediaTools

Podobne wpisy

 

  By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.slawop.net/

  Najnowsze komentarze

  Gość - Studio Jak wybrać hosting dla Joomla!?
  13 wrzesień 2019
  Warto jeszcze dopisać punkt, żeby przy wyborze wybrać panel między DirectAdmin/cPanel. Niektóre hostingi mają swoje własne rozwiązania - czasami bardzo specyficzne, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą
  Gość - Marek Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne
  09 czerwiec 2019
  "Klucz przekazany do publicznej wiadomości, nazywany jest kluczem publicznym lub jawnym. Może on być stosowany do szyfrowania lub deszyfrowania informacji otrzymanych od osoby, która go wygenerowała. ...
  Gość - Marek Tworzenie szablonów dla Joomla! Helix Ultimate
  10 maj 2019
  Witam, napotkałem problem pojawiający się przy zmianie kolorów tła czy czcionek oraz importowaniem ustawień. W pierwszym przypadku, po zmianie kolorów i ich zapisaniem, panel podglądu strony przeładow...
  Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
  03 styczeń 2019
  Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
  Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
  02 styczeń 2019
  Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...