Promuj ciekawe treści za pomocą DJ-Suggester

Promuj ciekawe treści za pomocą DJ-Suggester

Jak zaproponować użytkownikom Twojego serwisu treści podobne do tych, które obecnie są wyświetlone na ekranie?

Na wielu blogach znajdziesz link Podobne wpisy lub osobny moduł wyświetlający fragmenty treści powiązanych z czytanym artykułem.

Możesz także zastosować tzw. slider, który będzie zachęcał do przeczytania polecanych przez Ciebie artykułów.

DJ-Suggester wyświetla niewielkie okienko, które niejako wysuwa się z ekranu po przewinięciu fragmentu lub całości strony. Jest to świetne narzędzie, dzięki któremu możesz zasugerować użytkownikom serwisu zapoznanie się z kolejnym ciekawym artykułem lub na przykład opisem jakiegoś produktu.

Wygląd serwisu z okienkiem przykładowym okienkiem DJ-Suggester

Dodatek ten to jeden z wielu bardzo użytecznych rozszerzeń, jakie znajdziesz w serwisie DJ-Extensions. Za jego pomocą możesz sugerować treści z konkretnej kategorii artykułów, a także ustawić parametry związane z automatycznym wyszukaniem treści podobnych, do aktualnie wyświetlanych.

Za pomocą DJ-Suggester możesz także sugerować treści umieszczone w komponencie K2 oraz produkty z komponentu DJ-Catalog2.

DJ-Suggester udostępnia spore możliwości konfiguracyjne.

Masz do dyspozycji 5 różnych szablonów, dzięki którym możesz dostosować wygląd wysuwanego okienka do wyglądu Twojej witryny. Możesz także tworzyć własne szablony! Jeżeli chcesz, aby dodatek wyświetlał swoje sugestie tylko na wybranych przez Ciebie stronach, to odpowiednie opcje znajdziesz w DJ-Suggester ;-)

Możesz zdefiniować ustawienia w taki sposób, aby okienko z sugestią pojawiało się w odpowiednim momencie oraz ukrywało, kiedy internauta zacznie przewijać stronę do góry.

Możesz także w wysuwanym okienku DJ-Suggester opublikować dowolny moduł.

Zakup rozszerzenie DJ-Suggester

Półroczna subskrypcja tego dodatku, to koszt 20$, czyli ok. 60 zł, za którą możesz zapłacić w serwisie DJ-Extensions

Zakup dodatek DJ-Suggester

Jeżeli chcesz zapoznać się z całym proces zakupu, zerknij do artyułu: Uatrakcyjnij treść za pomocą DJ-Tabs.

Zainstaluj dodatek DJ-Suggester

Zaloguj się do zaplecza swojego serwisu, a następnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje:

Przejście do instalatora Joomla!

W oknie Instalacje: Instalator, kliknij zakładkę Instaluj z pakietu , a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz zapisany wcześniej plik instalacyjny dodatku DJ-Suggester i kliknij przycisk Wczytaj i zainstaluj.

Instacja dodatku DJ-Suggester

Po chwili zobaczysz komunikat informujący o prawidłowym zainstalowaniu pakietu DJ-Suggester:

Komunikat informujący o prawidłowym zainstalowaniu dodatku DJ-Suggester

Kliknij teraz w menu Rozszerzenia pozycję Dodatki.

Menu Rozszerzenia/Dodatki

Zobaczysz listę dodatków zainstalowanych w Twoim serwisie. Odszukaj na liście dodatek o nazwie DJ-Suggester i kliknij na jego nazwie, aby wyświetlić opcje konfiguracyjne.

Edycja dodatku DJ-Suggester

Opcje konfiguracyjne DJ-Suggester

Opcje konfiguracyjne dodatku pogrupowane zostały w czterech kartach: Dodatek, Opis, Ustawienia sugestii wpisów z komponentów oraz Ustawienia modułów sugestii.

W polu Offset wpisz liczbę pikseli od końca strony. Jest to odległość od której powinno się wysunąć okienko z sugestią. Jeżeli wpiszesz cyfrę 0, to okienko sugestii pojawi się dopiero po przewinięciu do samego końca strony.

W polu Motyw wybierz z listy jeden z pięciu dostępnych szablonów, który najbardziej będzie odpowiadał do projektu graficznego Twojej witryny.

W polu Ukryj po przewinięciu w górę możesz zdecydować, czy okienko z sugestią powinno być ukryte, kiedy użytkownik przewinie stronę do góry, czy też ma pozostać aktywne i sam użytkownik może je zamknąć.

W polu Wysuń poi X sekundach wpisz ilość sekund, po jakiej powinno pojawić się okienko sugestii w przypadku, kiedy treść jest zbyt krótka, aby można ją było przewijać na stronie.

W polu Stan wybierz z listy pozycję: Włączony.

Kliknij kartę Ustawienia sugestii wpisów, aby skonfigurować ustawienia związane z informacjami wyświetlanymi w okienku sugestii.

Konfiguracja dodatku DJ-Suggester. Karta Dodatek

Teraz możesz zdecydować, czy w okienku z sugestią powinny pojawiać się informacje pochodzące z artykułów, komponentu DJ-Catalog2, czy też komponentu K2.

Sugestie artykułów

Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące z artykułów zapisanych w Twoim serwisie, to w polu Sugestie artykułów kliknij przycisk Włączone. Aby sugerować artykuły z tej samej kategorii, do której przypisany jest artykuł, który czyta internauta, w polu Śledź kategorię kliknij przycisk Tak. W polu Kolejność wybierz z listy odpowiednią pozycję definiującą kolejność, według której zostanie wybrany proponowany artykuł.

W polu Typ filtra kategorii kliknij przycisk Tylko wybrane, jeżeli chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie kategorii, lub kliknij przycisk Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz, aby proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra kategorii ;-)

Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu Wyświetl zdjęcie kliknij przycisk Tak, natomiast w polu Szerokość zdjęcia wpisz, jaką szerokość w pikselach te zdjęcia powinny mieć.

W polu Tekst nagłówka artykułu wpisz własny tekst nagłówka, lub pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby został wyświetlony tekst domyślny: ZOBACZ TAKŻE.

Opcje związane z sugestiami pochodzącymi z artykułów

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak prezentuje się okienko DJ-Suggester:

Okienko DJ-Suggester po konfiguracji opcji Sugestii artykułów

 

Sugestie produktów DJ-Catalog2

Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące z komponetu DJ-Catalog2, to w polu Sugestie produktów DJ-Catalog2 kliknij przycisk Włączone. Aby sugerować produkty z tej samej kategorii, do której przypisany jest opis produktu, który wyświetla internauta, w polu Śledź kategorię kliknij przycisk Tak. W polu Kolejność wybierz z listy odpowiednią pozycję definiującą kolejność, według której zostanie wybrany proponowany produkt.

W polu Typ filtra kategorii kliknij przycisk Tylko wybrane, jeżeli chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie kategorii, lub kliknij przycisk Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz, aby proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra kategorii ;-)

Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu Wyświetl zdjęcie kliknij przycisk Tak. W polu Skalowanie zdjęcia możesz zdecydować, czy chcesz zmienić rozmiar zdjęcia, czy też przyciąć je do wymaganych rozmiarów. W polu Szerokość zdjęcia podaj szerokość w pikselach, natomiast w polu Wysokość zdjęcia wpisz wysokość w pikselach.

W polu Tekst nagłówka produktu z DJ-Catalog2 wpisz własny tekst nagłówka, lub pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby został wyświetlony tekst domyślny: ZOBACZ TAKŻE.

Ustawienia związane z sugerowaniem produktów DJ-Catalog2

Sugestie artykułów K2

Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące z komponentu K2, to w polu Sugestie artykułów K2 kliknij przycisk Włączone. Aby sugerować artykuły z tej samej kategorii, do której przypisany jest artykuł, który wyświetla internauta, w polu Śledź kategorię kliknij przycisk Tak. W polu Kolejność wybierz z listy odpowiednią pozycję definiującą kolejność, według której zostanie wybrany proponowany artykuł.

W polu Typ filtra kategorii kliknij przycisk Tylko wybrane, jeżeli chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie kategorii, lub kliknij przycisk Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz aby proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra kategorii ;-)

Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu Wyświetl zdjęcie kliknij przycisk Tak. W polu Rozmiar zdjęcia z K2 możesz wybrać z listy predefiniowane rozmiary grafik proponowane przez komponent K2.

W polu Tekst nagłówka artykułu z K2 wpisz własny tekst nagłówka, lub pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby został wyświetlony tekst domyślny: ZOBACZ TAKŻE.

Opcje dostępne na sugestii dla komponentu K2

Dodatkowe opcje dodatku DJ-Suggester

Jeżeli chcesz, aby okienko DJ-Suggester'a wyświetlało się tylko w określonych miejscach Twojego serwisu, możesz za pomocą pola Typ filtra menu, zdecydować, czy okienko powinno wyświetlać się tylko na wybranych przez Ciebie pozycjach menu (przycisk Tylko wybrane), czy też na wszystkich poza wybranymi pozycjami menu (przycisk Wyklucz wybrane). W zależności od tego, co zdecydujesz, polu Pozycje menu zaznacz odpowiednie pozycje.

Jeżeli chcesz, aby okienko DJ-Suggestera wyśietlało treści w jednolity sposób, to możesz w polu Usuń html z opisu kliknąć przycisk Tak. W przeciwnym wypadku treści w okienku sugestii będą prezentowane w taki sposób, w jaki zostały przez ciebie zdefiniowane podczas ich tworzenia.

W polu Ilość znaków w opisie wpisz liczbę znaków, jaka ma być widoczna w okienku sugestii. Pamiętaj jednak, że opcja ta działa TYLKO wtedy, gdy w polu Usuń html z opisu klikniesz przycisk: Tak :-)

Pozostałe opcje dodatku DJ-Suggester

Opcje związane z modułami

Kliknij teraz kartę Ustawienia modułów w sugestii.

W polu Kolejność pozycji modułów wybierz z listy kolejność wyświetlania modułów opublikowanych w DJ-Suggester względem sugestii pochodzących z komponentu Artykuły, DJ-Catalog2 i K2. W polu Styl modułów wybierz z listy, jaki kod włączający wyświetlanie modułów powinien być zastosowany.

Aby wyświetlić moduł w okienku DJ-Suggester'a musisz w ustawieniach modułu w polu Pozycja wpisać: dj-suggester-plugin.

Dodanie pozycji dj-suggester-plugin w ustawieniach wybranego modułu

Możesz także dodać własną pozycję modułu do okienka sugestii, jednak opcja ta nie jest zalecana przez developera.

Jeżeli z jakiś przyczyn potrzebujesz dodać własne pozycje, to w polu Pozycje własne w sugestii kliknij przycisk Włączone. W polu Kolejność pozycji własnej wybierz z listy kolejność wyświetlania modułów opublikowanych w DJ-Suggester względem sugestii pochodzących z komponentu Artykuły, DJ-Catalog2 i K2. W polu Styl modułów wybierz z listy, jaki kod włączający wyświetlanie modułów powinien być zastosowany.

DJ-Suggester. Ustawienia modułow w sugestii

Po skonfigurowaniu wszystkich istotnych dla Ciebie opcji kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone przez Ciebie zmiany.

Pamiętaj, że aby okienko sugestii było wyświetlane w Twoim serwisie, dodatek DJ-Suggester musi być opublikowany!

Okienko DJ-Suggester wyświetlające sugestie z komponentu Artykuły oraz moduł News Flash

 

Mam nadzieję, że teraz masz już narzędzie, dzięki któremu możesz proponować użytkownikom serwisu dodatkowe treści!

Zainstaluj, skonfiguruj, przetestuj i działaj :-)

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?
Wpisz swoje imię oraz adres e-mail a następnie kliknij "ZAPISZ MNIE"

Twoje imię:


Adres email:


VIDEO - Jak wdrożyć mechanizm tworzenia automatycz...
Uatrakcyjnij treść za pomocą DJ-Tabs

Podobne wpisy

 

  By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.slawop.net/

  Najnowsze komentarze

  Gość - Studio Jak wybrać hosting dla Joomla!?
  13 wrzesień 2019
  Warto jeszcze dopisać punkt, żeby przy wyborze wybrać panel między DirectAdmin/cPanel. Niektóre hostingi mają swoje własne rozwiązania - czasami bardzo specyficzne, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą
  Gość - Marek Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne
  09 czerwiec 2019
  "Klucz przekazany do publicznej wiadomości, nazywany jest kluczem publicznym lub jawnym. Może on być stosowany do szyfrowania lub deszyfrowania informacji otrzymanych od osoby, która go wygenerowała. ...
  Gość - Marek Tworzenie szablonów dla Joomla! Helix Ultimate
  10 maj 2019
  Witam, napotkałem problem pojawiający się przy zmianie kolorów tła czy czcionek oraz importowaniem ustawień. W pierwszym przypadku, po zmianie kolorów i ich zapisaniem, panel podglądu strony przeładow...
  Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
  03 styczeń 2019
  Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
  Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
  02 styczeń 2019
  Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...