Joomla! 3.2 - instalacja i konfiguracja

Joomla! 3.2 - instalacja i konfiguracja

W środę 06 listopada 2013, została opublikowana nowa stabilna wersja Joomla! 3.2. Informowałem o tym w artykule: Joomla! 3.2 już jest!

W tym artykule pokażę Ci proces instalacji oraz wstępnej konfiguracji Joomla! 3.2.

Jeżeli chcesz przetestować Joomla! 3.2, proponuję do tego celu wykorzystać własny komputer.

Co będzie potrzebne?

Potrzebujesz serwera WWW, interpretera PHP oraz bazy danych MySQL. Istnieje kilka alternatywnych rozwiązań, które możesz zastosować jako Twoje środowisko testowe:

Instalacja Joomla! 3.2

Począwszy od Joomla! 3.0, proces instalacyjny jest bardzo łatwy i szybki - składa się jedynie z trzech kroków.

Krok 1. Konfiguracja witryny

Wypełnij odpowiednie pola:

 • Nazwa witryny. Nazwa ta będzie widoczna w pasku tytułowym przeglądarki, kiedy internauta odwiedzi Twoją witrynę, a także w kilku innych miejscach takich jak e-mail potwierdzający rejestrację użytkownika.
 • Opis witryny. Pod polem Nazwa witryny, możesz dodatkowo wpisać streszczenie (opis) witryny. Staraj się, aby opis zawierał maksymalnie 20 słów. Opcja ta wymaga wnikliwego przemyślenia, więc na razie nie musisz tam nic wpisywać. Zarówno nazwę witryny jak i streszczenie będzie można zmienić kiedy tylko zechcesz - już po instalacji Joomla!
 • Email administratora. Wpisz adres e-mail głównego administratora instalowanego serwisu.
 • Nazwa administratora. Wpisz dowolną nazwę głównego administratora.
 • Hasło administratora i Powtórz hasło administratora. Ustal hasło i zapamiętaj je, ponieważ będziesz go używać do zalogowania się do panelu administracyjnego (zaplecza) swojej witryny! Dla celów testowych może to być jakiekolwiek hasło, ale kiedy wystawisz witrynę do publicznego wglądu nie stosuj hasła typu: 1234 lub admin ;-).
 • Witryna wyłączona. Możesz zadecydować, czy Twój serwis ma być wyłączony, dopóki nie zostanie przez Ciebie zainstalowany i skonfigurowany.

Instalacja Joomla! 3.2 - Krok 1: Konfiguracja witryny

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij niebieski przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku instalacji.

Krok 2. Konfiguracja bazy danych

Na tym etapie musisz posiadać podstawowe informacje dotyczące bazy danych, z którą będzie współpracował projektowany serwis.

 • W pakiecie XAMPP, domyślnie dostęp do bazy danych nie jest chroniony hasłem, więc nie musisz przygotowywać bazy w jakiś szczególny sposób. Domyślnie użytkownikiem o najwyższych uprawnieniach, który może praktycznie wszystko, jest użytkownik o nazwie root;
 • W pakiecie JAMP, nazwa użytkownika o najwyższych uprawnieniach, to joomla oraz hasło: joomla;

Osobiście preferuję pracę z programem JAMP, wobec tego wpisz w odpowiednie pola to co widzisz na rysunku poniżej.

 • Instalacja Joomla! 3.2 - Krok 2: Konfiguracja bazy danychw polu Typ bazy danych wybierz z rozwijalnej listy: MySQL;
 • w polu Nazwa serwera bazy danych wpisz: localhost;
 • w polu Nazwa użytkownika wpisz: joomla;
 • w polu Hasło wpisz: joomla;
 • w polu Nazwa bazy danych wpisz nazwę jaką chcesz, np. joomla_3-2;

Pamiętaj, że instalując Joomla! na wykupionym przez Ciebie hostingu musisz znać takie parametry jak: nazwa serwera (domyślnie u większości usługodawców będzie to localhost), nazwa użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi do bazy danych, jego hasło a także nazwę bazy.

W polu Przedrostek dla tabel bazy danych system proponuje losowo generowany przedrostek. Przedrostek ten będzie umieszczany na początku każdej tworzonej tabeli w bazie danych. Możesz użyć swojego własnego, np.: j32_

W jakim celu stosowany jest ten przedrostek? Aby była możliwość uruchomienia kilku witryn z wykorzystaniem tej samej bazy. Choć jest to obecnie rzadkość, ale czasami dostawca usług hostingowych udostępnia tylko jedną bazę danych. W takim przypadku, gdyby była potrzeba instalacji kilku serwisów opartych na Joomla!, to dzięki różnym przedrostkom tabel dla różnych instalacji Joomla! unikniesz błędów i konfliktów systemowych! Powiedzmy, że instalujesz serwis dla siebie i dla jakiegoś znajomego. Wówczas mógłbyś użyć dla siebie przedrostka tabel np. moja_ a dla kolegi kolega_.

UWAGA!
Pamiętaj, aby nie używać przedrostka bak_ Jest on używany do wyróżnienia tabel kopii archiwalnych generowanych przez system.

 • w polu Przetwarzanie starej bazy danych masz do wyboru dwie opcje, które umożliwiają utworzenie kopii istniejących w bazie tabel lub ich usunięcie. Kliknij przycisk Usuń starsze wersje - i tak nic w tej bazie danych jeszcze nie ma ;-)

Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Dalej.

Krok 3. Podsumowanie

W ostatnim kroku masz do dyspozycji sześć sekcji:

 • Finalizacja. W tej sekcji musisz zadecydować, czy chcesz załadować przykładowe treści do swojego serwisu. Ponieważ chcesz się zapoznać z tym systemem, proponuję abyś kliknął opcję Poznaj Joomla - dane przykładowe w języku angielskim (GB). Dzięki temu zobaczysz jak wygląda cały serwis, poszczególne moduły, menu i artykuły wypełnione gotową treścią.
 • Podsumowanie. Możesz zadecydować, czy system ma wysłać na podany przez Ciebie adres e-mail, informacje z ustawieniami konfiguracyjnymi.
 • Podstawowa konfiguracja. W tej sekcji widzisz podsumowanie Twoich ustawień wprowadzonych w kroku pierwszym.
 • Konfiguracja bazy danych. W tej sekcji widzisz podsumowanie Twoich ustawień wprowadzonych w kroku drugim.
 • Przegląd ustawień środowiska. Tutaj sprawdź, czy prawidłowo skonfigurowane są wszystkie niezbędne ustawienia. Jeżeli któreś z ustawień jest sprzeczne z wymaganiami Joomla!, instalator wyświetli odpowiedni komunikat na czerwonym tle. Ustawienia wyświetlone w tej sekcji muszą być wyświetlone w kolorze zielonym! W przypadku, kiedy którekolwiek z tych ustawień wyświetlone jest w kolorze czerwonym, nie będzie możliwe kontynuowanie instalacji, ponieważ niezbędne do funkcjonowania systemu opcje są nieprawidłowo skonfigurowane, lub jest ich brak.
 • Ustawienia zalecane. Jeżeli któreś z ustawień w tej sekcji, wyświetlone jest na pomarańczowym tle, możesz kontynuować instalację, jednak mogą wystąpić w późniejszym działaniu serwisu jakieś problemy, np. wyświetlanie zbędnych komunikatów.

Krok 3 instalatora Joomla! 3.2

Krok 3 Instalatora Joomla! 3.2

Jeżeli Jest wszystko w porządku, to kliknij przycisk Instalacja. Na ekranie zobaczysz pasek postępu informujący o procesie instalacji: 

Pasek postępu informujący o procesie instalacji Joomla! 3.2

Instalacja oraz wstępna konfiguracja serwisu kończy się komunikatem informującym o jej zakończeniu. Pod komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu instalacji Joomla! 3.2, zobaczysz wyraźną informację dotyczącą konieczności usunięcia folderu instalacyjnego (installation) ze struktury katalogów serwisu. Jest to krok konieczny, ponieważ pozostawienie katalogu instalacyjnego powodowałoby niebezpieczeństwo, że ktoś niepowołany mógłby ponownie wywołać procedurę instalacyjną systemu i dokonać zmiany danych serwisu. Zresztą system nie pozwoli przejść Tobie dalej dopóki nie wykonasz polecenia. Kliknij przycisk Usuń folder instalacyjny lub usuń folder installation znajdujący się w folderze z plikami Joomla!

UWAGA! W strukturze katalogów Twojego instalowanego serwisu tworzony jest plik: configuration.php. Jeżeli zajdzie taka potrzeba aby powtórzyć instalację musisz usunąć ten plik i pozostawić folder installation. Po usunięciu pliku configuration.php i wpisaniu do przeglądarki ponownie: localhost/joomla_3-2, proces instalacji rozpocznie się od nowa :-)

Po usunięciu folderu installation możesz kliknąć przycisk Witryna, aby zobaczyć jak wygląda Twój nowy serwis lub przycisk Zaplecze, aby zalogować się do panelu administracyjnego Twojego serwisu.

Komunikat informujący o prawidłowym zainstalowaniu Joomla! 3.2

Panel administracyjny

OK, pora zalogować się do zaplecza administracyjnego Joomla!. Możesz to zrobić klikając przycisk Zaplecze na ekranie z podsumowaniem instalacji. Pamiętaj jednak, że ten ekran nie pojawi się już więcej, więc musisz znać inną metodę ;-)

Aby móc zalogować się do panelu administracyjnego (zaplecza) musisz pamiętać, by do adresu serwisu, dodać słowo administrator, w naszym przypadku: http://localhost/joomla_3-2/administrator/. W oknie logowania podaj w polu User Name, nazwę użytkownika oraz w polu Password, hasło zdefiniowane podczas instalacji, a następnie kliknij przycisk Log in.

Okno logowania do zaplecza Joomla! 3.2

Po prawidłowym logowaniu zobaczysz w przeglądarce panel administracyjny systemu Joomla! 3.2. Różni się on nieco od poprzednich wersji z serii 3.x. Zapewne zauważysz, że w tej wersji, sekcja Quick icons, która znajdowała się po prawej stronie pulpitu, obecnie znajduje się po lewej stronie. Dlaczego akurat tak? Pewnie dlatego, że badania wykazują, że większość internautów przyzwyczajona jest do menu znajdującego się po lewej stronie ;-)

Nie wszyscy znają język angielski w takim stopniu, aby bez problemów móc zarządzać swoją witryną, więc trzeba będzie zainstalować dodatkowe pakiety językowe. Aby to zrobić, kliknij w menu po prawej stronie w sekcji CONFIGURATION link Language Manager lub skorzystaj z menu górnego i kliknij w nim pozycję Extensions, a następnie Language Manager.

Instalacja pakietów językowych w Joomla! 3.2

W oknie: Language Manager: Installed Languages, kliknij przycisk Install Language.

Okno menadżera języków w Joomla! 3.2

Na liście języków, kliknij pole wyboru obok pozycji Polish, następnie kliknij przycisk Install.

Wybór pakietu językowego do zainstalowania w Joomla! 3.2

Jeżeli wszystko przebiegło bez problemów, zobaczysz komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu pakietów języka polskiego:

 Komunikat informujący o prawidłowym zainstalowaniu pakietów językowych w Joomla! 3.2

Kliknij w menu Extensions pozycję Language Manager, następnie w oknie Language Manager: Installed Languages, kliknij ikonkę z gwiazdką przy pozycji Polish (PL). Możesz także kliknąć pole opcji obok nazwy wybranego języka a następnie kliknąć przycisk Default. Od teraz domyślnym językiem witryny jest język polski :-)

Ustawienie języka polskiego jako domyślnego języka dla witryny w Joomla! 3.2

Kliknij link Installed - Administrator, i w podobny sposób ustaw język polski, jako domyślny dla zaplecza Twojego serwisu. 

Ustawienie języka polskiego jako domyślnego języka dla zaplecza w Joomla! 3.2

Na koniec wyloguj się i zaloguj ponownie - od teraz językiem domyślnym dla Twojego serwisu jest język polski :-)

 Pulpit zaplecza Joomla! 3.2 po ustawieniu języka polkiego jako języka domyślnego

Pamiętaj, że Joomla! 3.2, opublikowana jest w 7 miesięcznym cyklu wsparcia krótkoterminowego (Short Term Support - STS). Dopiero na wiosnę 2014 planowana jest wersja 3.5, która będzie wydana w długoterminowym (18 miesięcy) cyklu wsparcia (LTS - Long Term Support). Jeżeli gubisz się w tych wszystkich wersjach i numerkach, to zapoznaj się z artykułem: Magiczne numerku Joomla! - mam nadzieję, że po jego lekturze będzie już wszystko dla Ciebie jasne ;-)

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?
Wpisz swoje imię oraz adres e-mail a następnie kliknij "ZAPISZ MNIE"

Twoje imię:


Adres email:


Spotkanie miłośników Joomla! w Katowicach
Nowe wydania Joomla! 2.5.15 i 2.5.16

Podobne wpisy

 

  By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.slawop.net/

  Najnowsze komentarze

  Gość - Studio Jak wybrać hosting dla Joomla!?
  13 wrzesień 2019
  Warto jeszcze dopisać punkt, żeby przy wyborze wybrać panel między DirectAdmin/cPanel. Niektóre hostingi mają swoje własne rozwiązania - czasami bardzo specyficzne, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą
  Gość - Marek Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne
  09 czerwiec 2019
  "Klucz przekazany do publicznej wiadomości, nazywany jest kluczem publicznym lub jawnym. Może on być stosowany do szyfrowania lub deszyfrowania informacji otrzymanych od osoby, która go wygenerowała. ...
  Gość - Marek Tworzenie szablonów dla Joomla! Helix Ultimate
  10 maj 2019
  Witam, napotkałem problem pojawiający się przy zmianie kolorów tła czy czcionek oraz importowaniem ustawień. W pierwszym przypadku, po zmianie kolorów i ich zapisaniem, panel podglądu strony przeładow...
  Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
  03 styczeń 2019
  Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
  Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
  02 styczeń 2019
  Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...