Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 3

W poprzednich artykułach opisałem dwie metody przeniesienia Twojego serwisu opartego na Joomla!

Pierwsza - metoda ręczna opisana w artykule Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz.1, nie wymaga instalacji żadnych rozszerzeń lub skryptów, jednak jest czasochłonna i należy ją wykonywać ostrożnie, aby nie pominąć żadnego kroku.

Druga metoda, opisana w artykule Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 2 - zdecydowanie szybsza i bardziej automatyczna, wykorzystująca komponent Akeeba Backup oraz narzędzie Kickstart.

Tym razem pokażę Tobie coś jeszcze lepszego :-) Teraz wykorzystasz kolejny fantastyczny komponent o nazwie XCloner!

Krok 1. Utwórz bazę danych na hostingu

Proces ten został opisany w kroku 4 w artykule: Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 1

Krok 2. Pobierz komponent XCloner

Pobierz najnowszą wersję komponentu XCloner. W momencie pisania tego artykułu dostępna jest wersja 3.0 dla niemal wszystkich wersji Joomla!, począwszy na 1.5 a na 1.7 skończywszy. Możesz ją pobrać pod adresem: www.xcloner.com/download/8.

Zapisz plik w dowolnej lokalizacji na Twoim dysku.

Krok 3. Zainstaluj komponent XCloner

Uruchom XAMPP Launcher'a i kliknij przycisk Start w sekcji Modules dla pozycji Apache i Myql - jeżeli używasz pakietu XAMPP ;-) Jeżeli nie wiesz o co chodzi, zaglądnij do artykułu: Joomla! 1.5 - instalacja i konfiguracja.

Teraz uruchom swoją przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu: localhost/twojserwis/administrator. Jeżeli przenosisz serwis powstały na bazie artykułu Joomla! 1.7 – instalacja i konfiguracja, to powinieneś wpisać adres: localhost/moja_strona_1-7/administrator.

Zaloguj się do panelu administracyjnego witryny a następnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje. Kliknij przycisk Przeglądaj..., wskaż pobrany wcześniej plik XCloner3.0.zip a następnie kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj. Jeżeli proces instalacji przebiegł pomyślnie powinieneś zobaczyć ekran podobny do pokazanego poniżej:

Instalacja komponentu XClonerKliknij w menu Komponenty, pozycję xcloner-backup-and-restore. Zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Konfiguracja XCloner - krok 1Aby skonfigurować komponent XCloner, musisz dokonać dodatkowego uwierzytelnienia. Domyślnie po zainstalowaniu komponentu nazwa użytkownika i hasło to: admin ;-) Pamiętaj, aby zmienić to hasło, jeżeli zamierzasz wykorzystywać ten komponent na serwerze produkcyjnym (hostingu).

Nie musisz się martwić, co się stanie jak zapomnisz hasło do XCloner'a. Aby je zresetować wystarczy, że wyedytujesz plik cloner.config.php. Jeżeli testujesz Joomla! bazując na moich wskazówkach zawartych w artykule: Joomla! 1.7 – instalacja i konfiguracja, znajdziesz go w lokalizacji: Dysk:\xampp\htdocs\moja_strona_1-7\administrator\components\com_xcloner-backupandrestore. Znajdź linię: $_CONFIG['jcpass'] = md5('jakies_haslo'); - w moim wypadku to wiersz 50. Zastąp ten wiersz wpisem: $_CONFIG['jcpass'] = md5('admin');

Pamiętaj, że komponent rozróżnia małe i wielkie litery!

Wpisz w pole Username oraz w pole Password słowo: admin, a następnie kliknij przycisk Login. Teraz zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 2Zauważ, że kolorem czerwonym wyświetlane są ważne informacje dotyczące konfiguracji, które należy koniecznie zmienić! Jak widać, niewłaściwy jest folder przechowywania kopii, folder tymczasowy oraz niezmienione domyślne hasło. Sytuacja ta powoduje, że system nie jest gotowy do wykonania kopii zapasowej. Utwórz w lokalizacji: Dysk:\xampp\htdocs\moja_strona_1-7\administrator\ folder backups, następnie kliknij przycisk Settings, aby dokonać kilku niezbędnych zmian.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 3

W polu Backup Start Path wpisz: Dysk:/xampp/htdocs/moja_strona_1-7/, natomiast w polu: Backup Store Path wpisz: Dysk:/xampp/htdocs/moja_strona_1-7/administrator/backups, podobnie jak widzisz na rysunku powyżej. Oczywiście zamiast Dysk wpisujesz literę dysku na którym znajduje się XAMPP z zainstalowanym CMC Joomla!, natomiast zamiast moja_strona_1-7, folder w którym zainstalowałeś Joomla!

Teraz kliknij zakładkę Authentication, a następnie zmień hasło domyślne dla użytkownika admin. Po wpisaniu tych danych kliknij przycisk SAVE:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 4Kliknij teraz w menu po lewej stronie pozycję XCloner. Teraz już wszystkie komunikaty powinny być wyświetlone czcionką zieloną :-)

Krok 4. Wykonaj kopię Twojego serwisu

Teraz jesteś już gotowy do utworzenia kopii swojego serwisu. Kliknij przycisk Generate Backup lub pozycję o tej samej nazwie znajdującą się w menu po lewej stronie:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 5Na ekranie zobaczysz aktywną zakładkę Database Options. Proponuję kliknąć w przycisk Add DROP SYNTAX, co spowoduje, że przy przywracaniu bazy z kopii XCloner sprawdzi najpierw, czy istnieją już takie nazwy tabel jakie są w kopii i je usunie.

Poniżej sekcji Select tables to exclude from backup możesz zaznaczyć tabele, które nie chcesz, aby znalazły się w kopii, natomiast poniżej sekcji IncludeExtra Databases możesz zaznaczyć bazę/y, które chcesz dołączyć do kopii.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 6Jeżeli klikniesz teraz w zakładkę Files Options, to zobaczysz opcje dotyczące systemu plików Twojego serwisu opartego na CMS Joomla!

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 7W sekcji Please choose your backup name możesz wpisać własną nazwę, jaką chcesz nadać swojej kopii. Jeżeli zostawisz to pole puste, XCloner nada domyślne nazwy według schematu:

 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-nosql.tar - jeżeli wykonujesz kopię samych plików - bez bazy danych;
 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-sql-nodrop.tar - jeżeli wykonujesz kopię plików i bazy danych, ale nie zaznaczyłeś przycisku Add DROP SYNTAX;

 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-sql-drop.tar - jeżeli wykonujesz kopię plików i bazy danych i zaznaczyłeś przycisk Add DROP SYNTAX;

W moim przykładzie pole tekstowe sekcji Please choose your backup name pozostawiam puste!

W sekcji Excluded Folders and/or files możesz zaznaczyć foldery i/lub pliki, które nie chcesz aby znalazły się w Twojej kopii.

Jeżeli chcesz dokładnie opisać tworzoną właśnie kopię możesz kliknąć zakładkę Backup Comments i wpisać w odpowiednie pole dowolny tekst.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 8

Jeżeli klikniesz przycisk CONTINUE, XCloner rozpocznie proces tworzenia kopii zapasowej.

Wykonywanie kopii zapasowej za pomocą komponentu XCloner

Najpierw zostanie utworzona kopia bazy danych, następnie XCloner zabierze się za tworzenie kopii plików i folderów Twojego serwisu.

Tworzenie kopii zapasowej za pomocą komponentu XCloner

Jeżeli proces tworzenia kopii przebiegł bez komplikacji, zobaczysz komunikat informujący o nazwie kopii, jej rozmiarze i ilości zarchiwizowanych plików:

Okienko podsumowujące proces tworzenia kopii zapasowej za pomocą komponentu Xcloner

Krok 5. Przenieś swój serwis na hosting

Pora, aby skopiować Twój serwis na hosting. Kliknij przycisk View Backup lub pozycję o takiej samej nazwie w menu po lewej stronie.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 1Na ekranie powinieneś zobaczyć swoją świeżo wykonaną kopię. Kliknij w niebieski kwadrat (z cyfrą 0) pod przyciskiem Check All. Zmiana koloru klikniętego kwadratu na zielony oznacza, że wybrałeś do skopiowania plik z kopią. Kliknij przycisk CLONE, aby przejść do ustawień związanych z Twoim hostingiem.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 2W oknie Backup and Restore musisz wpisać wszystkie niezbędne dane potrzebne do zalogowania się na serwerze FTP.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 3

W pole Website Url wpisz pełny adres URL swojego hostingu. Jeżeli masz hosting w firmie home.pl i nie wykupiłeś jeszcze swojej domeny, to Twój adres powinien mieć postać: http://twojanazwa.home.pl.

W polu Ftp hostname wpisz adres FTP Twojego hostingu, natomiast w polu Ftp username wpisz nazwę użytkownika, który ma pełne uprawnienia do serwera FTP. Musisz również wpisać hasło tego użytkownika - wpisz je w pole Ftp password. Jeżeli chcesz skopiować swój serwis do konkretnego folderu na hostingu, to w polu Ftp directory wpisz jego nazwę, w przeciwnym wypadku wpisz: /

Jeżeli będziesz kolejny raz kopiował swój serwis, to proponuję zaznaczyć checkbox Incremental transfer. Dzięki temu XCloner będzie kopiował pliki w trybie przyrostowym, czyli tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane. Takie rozwiązanie pozwoli oszczędzić Tobie sporo cennego czasu ;-)

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk CONTINUE.

Jeżeli podane przez Ciebie dane były prawidłowe, zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 4Kliknij napis: click here to continue..., aby przejść do ekranu automatycznego przywracania serwisu.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 4Pierwsze trzy punkty możesz pozostawić tak jak są, natomiast w zakładce New Mysql Configuration wpisz niezbędne dane dostępowe do Twojej bazy na hostingu.

W polu Mysql server wpisz: localhost (w przypadku większości hostingów), w polu Mysql username wpisz nazwę użytkownika z uprawnieniami do bazy danych utworzonej na Twoim hostingu (krok 1), natomiast w polu Mysql password wpisz jego hasło. W polu Mysql database wpisz nazwę bazy utworzonej w kroku 8. Pole Data encoding pozostaw jako Default.

Teraz możesz kliknąć przycisk Start Install. Na ekranie zobaczysz informacje o przebiegu procesu przywracania:

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 5

Po chwili zobaczysz informację o pomyślnym skopiowaniu wszystkich plików.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 5

Kliknij link: Please click here to continue with database import..., aby rozpocząć proces kopiowania bazy danych.

xcloner restore backup 08

Masz już skopiowane pliki oraz bazę danych! Jeżeli klikniesz link: All should be done! Click here to continue..., zobaczysz stronę frontową swojego serwisu na hostingu!

Strona frontowa skopiowanego serwisu

Krok 6. Usuń niepotrzebne pliki

W ostatnim kroku pozostaje Tobie jedynie usunąć kilka niepotrzebnych plików z hostingu. Usuń pliki: XCloner.php, TAR.php oraz plik *.tar z kopią serwisu.

Usunięcie niepotrzebnych plików po przywróceniu kopii

Proces kopiowania/przeniesienia Twojego serwisu z komputera lokalnego na hosting został zakończony. Teraz możesz zalogować sie do panelu administracyjnego i nim zarządzać :-)

Przedstawiłem trzy sposoby na skopiowanie Twojego serwisu opartego na Joomla! Jeżeli udało się Tobie przetestować wszystkie, napisz proszę w komentarzu, która z metod Tobie najbardziej odpowiada, która według Ciebie jest najszybsza i najprostsza.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?
Wpisz swoje imię oraz adres e-mail a następnie kliknij "ZAPISZ MNIE"

Twoje imię:


Adres email:


Aktualizacja Joomla! 1.7.3
Aktualizacja Joomla! 1.7.2

Podobne wpisy

 

  By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.slawop.net/

  Najnowsze komentarze

  Gość - Studio Jak wybrać hosting dla Joomla!?
  13 wrzesień 2019
  Warto jeszcze dopisać punkt, żeby przy wyborze wybrać panel między DirectAdmin/cPanel. Niektóre hostingi mają swoje własne rozwiązania - czasami bardzo specyficzne, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą
  Gość - Marek Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne
  09 czerwiec 2019
  "Klucz przekazany do publicznej wiadomości, nazywany jest kluczem publicznym lub jawnym. Może on być stosowany do szyfrowania lub deszyfrowania informacji otrzymanych od osoby, która go wygenerowała. ...
  Gość - Marek Tworzenie szablonów dla Joomla! Helix Ultimate
  10 maj 2019
  Witam, napotkałem problem pojawiający się przy zmianie kolorów tła czy czcionek oraz importowaniem ustawień. W pierwszym przypadku, po zmianie kolorów i ich zapisaniem, panel podglądu strony przeładow...
  Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
  03 styczeń 2019
  Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
  Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
  02 styczeń 2019
  Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...