A A A

Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 3

przez w Webdesign
 • Przeczytano: 12583
 • 14 komentarze
 • Drukuj
12583

W poprzednich artykułach opisałem dwie metody przeniesienia Twojego serwisu opartego na Joomla!

Pierwsza - metoda ręczna opisana w artykule Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz.1, nie wymaga instalacji żadnych rozszerzeń lub skryptów, jednak jest czasochłonna i należy ją wykonywać ostrożnie, aby nie pominąć żadnego kroku.

Druga metoda, opisana w artykule Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 2 - zdecydowanie szybsza i bardziej automatyczna, wykorzystująca komponent Akeeba Backup oraz narzędzie Kickstart.

Tym razem pokażę Tobie coś jeszcze lepszego :-) Teraz wykorzystasz kolejny fantastyczny komponent o nazwie XCloner!

Krok 1. Utwórz bazę danych na hostingu

Proces ten został opisany w kroku 4 w artykule: Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 1

Krok 2. Pobierz komponent XCloner

Pobierz najnowszą wersję komponentu XCloner. W momencie pisania tego artykułu dostępna jest wersja 3.0 dla niemal wszystkich wersji Joomla!, począwszy na 1.5 a na 1.7 skończywszy. Możesz ją pobrać pod adresem: www.xcloner.com/download/8.

Zapisz plik w dowolnej lokalizacji na Twoim dysku.

Krok 3. Zainstaluj komponent XCloner

Uruchom XAMPP Launcher'a i kliknij przycisk Start w sekcji Modules dla pozycji Apache i Myql - jeżeli używasz pakietu XAMPP ;-) Jeżeli nie wiesz o co chodzi, zaglądnij do artykułu: Joomla! 1.5 - instalacja i konfiguracja.

Teraz uruchom swoją przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu: localhost/twojserwis/administrator. Jeżeli przenosisz serwis powstały na bazie artykułu Joomla! 1.7 – instalacja i konfiguracja, to powinieneś wpisać adres: localhost/moja_strona_1-7/administrator.

Zaloguj się do panelu administracyjnego witryny a następnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje. Kliknij przycisk Przeglądaj..., wskaż pobrany wcześniej plik XCloner3.0.zip a następnie kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj. Jeżeli proces instalacji przebiegł pomyślnie powinieneś zobaczyć ekran podobny do pokazanego poniżej:

Instalacja komponentu XClonerKliknij w menu Komponenty, pozycję xcloner-backup-and-restore. Zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Konfiguracja XCloner - krok 1Aby skonfigurować komponent XCloner, musisz dokonać dodatkowego uwierzytelnienia. Domyślnie po zainstalowaniu komponentu nazwa użytkownika i hasło to: admin ;-) Pamiętaj, aby zmienić to hasło, jeżeli zamierzasz wykorzystywać ten komponent na serwerze produkcyjnym (hostingu).

Nie musisz się martwić, co się stanie jak zapomnisz hasło do XCloner'a. Aby je zresetować wystarczy, że wyedytujesz plik cloner.config.php. Jeżeli testujesz Joomla! bazując na moich wskazówkach zawartych w artykule: Joomla! 1.7 – instalacja i konfiguracja, znajdziesz go w lokalizacji: Dysk:\xampp\htdocs\moja_strona_1-7\administrator\components\com_xcloner-backupandrestore. Znajdź linię: $_CONFIG['jcpass'] = md5('jakies_haslo'); - w moim wypadku to wiersz 50. Zastąp ten wiersz wpisem: $_CONFIG['jcpass'] = md5('admin');

Pamiętaj, że komponent rozróżnia małe i wielkie litery!

Wpisz w pole Username oraz w pole Password słowo: admin, a następnie kliknij przycisk Login. Teraz zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 2Zauważ, że kolorem czerwonym wyświetlane są ważne informacje dotyczące konfiguracji, które należy koniecznie zmienić! Jak widać, niewłaściwy jest folder przechowywania kopii, folder tymczasowy oraz niezmienione domyślne hasło. Sytuacja ta powoduje, że system nie jest gotowy do wykonania kopii zapasowej. Utwórz w lokalizacji: Dysk:\xampp\htdocs\moja_strona_1-7\administrator\ folder backups, następnie kliknij przycisk Settings, aby dokonać kilku niezbędnych zmian.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 3

W polu Backup Start Path wpisz: Dysk:/xampp/htdocs/moja_strona_1-7/, natomiast w polu: Backup Store Path wpisz: Dysk:/xampp/htdocs/moja_strona_1-7/administrator/backups, podobnie jak widzisz na rysunku powyżej. Oczywiście zamiast Dysk wpisujesz literę dysku na którym znajduje się XAMPP z zainstalowanym CMC Joomla!, natomiast zamiast moja_strona_1-7, folder w którym zainstalowałeś Joomla!

Teraz kliknij zakładkę Authentication, a następnie zmień hasło domyślne dla użytkownika admin. Po wpisaniu tych danych kliknij przycisk SAVE:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 4Kliknij teraz w menu po lewej stronie pozycję XCloner. Teraz już wszystkie komunikaty powinny być wyświetlone czcionką zieloną :-)

Krok 4. Wykonaj kopię Twojego serwisu

Teraz jesteś już gotowy do utworzenia kopii swojego serwisu. Kliknij przycisk Generate Backup lub pozycję o tej samej nazwie znajdującą się w menu po lewej stronie:

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 5Na ekranie zobaczysz aktywną zakładkę Database Options. Proponuję kliknąć w przycisk Add DROP SYNTAX, co spowoduje, że przy przywracaniu bazy z kopii XCloner sprawdzi najpierw, czy istnieją już takie nazwy tabel jakie są w kopii i je usunie.

Poniżej sekcji Select tables to exclude from backup możesz zaznaczyć tabele, które nie chcesz, aby znalazły się w kopii, natomiast poniżej sekcji IncludeExtra Databases możesz zaznaczyć bazę/y, które chcesz dołączyć do kopii.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 6Jeżeli klikniesz teraz w zakładkę Files Options, to zobaczysz opcje dotyczące systemu plików Twojego serwisu opartego na CMS Joomla!

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 7W sekcji Please choose your backup name możesz wpisać własną nazwę, jaką chcesz nadać swojej kopii. Jeżeli zostawisz to pole puste, XCloner nada domyślne nazwy według schematu:

 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-nosql.tar - jeżeli wykonujesz kopię samych plików - bez bazy danych;
 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-sql-nodrop.tar - jeżeli wykonujesz kopię plików i bazy danych, ale nie zaznaczyłeś przycisku Add DROP SYNTAX;

 • backup_2011-10-25_19-57_localhost-sql-drop.tar - jeżeli wykonujesz kopię plików i bazy danych i zaznaczyłeś przycisk Add DROP SYNTAX;

W moim przykładzie pole tekstowe sekcji Please choose your backup name pozostawiam puste!

W sekcji Excluded Folders and/or files możesz zaznaczyć foldery i/lub pliki, które nie chcesz aby znalazły się w Twojej kopii.

Jeżeli chcesz dokładnie opisać tworzoną właśnie kopię możesz kliknąć zakładkę Backup Comments i wpisać w odpowiednie pole dowolny tekst.

Konfiguracja komponentu XCloner - krok 8

Jeżeli klikniesz przycisk CONTINUE, XCloner rozpocznie proces tworzenia kopii zapasowej.

Wykonywanie kopii zapasowej za pomocą komponentu XCloner

Najpierw zostanie utworzona kopia bazy danych, następnie XCloner zabierze się za tworzenie kopii plików i folderów Twojego serwisu.

Tworzenie kopii zapasowej za pomocą komponentu XCloner

Jeżeli proces tworzenia kopii przebiegł bez komplikacji, zobaczysz komunikat informujący o nazwie kopii, jej rozmiarze i ilości zarchiwizowanych plików:

Okienko podsumowujące proces tworzenia kopii zapasowej za pomocą komponentu Xcloner

Krok 5. Przenieś swój serwis na hosting

Pora, aby skopiować Twój serwis na hosting. Kliknij przycisk View Backup lub pozycję o takiej samej nazwie w menu po lewej stronie.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 1Na ekranie powinieneś zobaczyć swoją świeżo wykonaną kopię. Kliknij w niebieski kwadrat (z cyfrą 0) pod przyciskiem Check All. Zmiana koloru klikniętego kwadratu na zielony oznacza, że wybrałeś do skopiowania plik z kopią. Kliknij przycisk CLONE, aby przejść do ustawień związanych z Twoim hostingiem.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 2W oknie Backup and Restore musisz wpisać wszystkie niezbędne dane potrzebne do zalogowania się na serwerze FTP.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 3

W pole Website Url wpisz pełny adres URL swojego hostingu. Jeżeli masz hosting w firmie home.pl i nie wykupiłeś jeszcze swojej domeny, to Twój adres powinien mieć postać: http://twojanazwa.home.pl.

W polu Ftp hostname wpisz adres FTP Twojego hostingu, natomiast w polu Ftp username wpisz nazwę użytkownika, który ma pełne uprawnienia do serwera FTP. Musisz również wpisać hasło tego użytkownika - wpisz je w pole Ftp password. Jeżeli chcesz skopiować swój serwis do konkretnego folderu na hostingu, to w polu Ftp directory wpisz jego nazwę, w przeciwnym wypadku wpisz: /

Jeżeli będziesz kolejny raz kopiował swój serwis, to proponuję zaznaczyć checkbox Incremental transfer. Dzięki temu XCloner będzie kopiował pliki w trybie przyrostowym, czyli tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane. Takie rozwiązanie pozwoli oszczędzić Tobie sporo cennego czasu ;-)

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk CONTINUE.

Jeżeli podane przez Ciebie dane były prawidłowe, zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej:

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 4Kliknij napis: click here to continue..., aby przejść do ekranu automatycznego przywracania serwisu.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 4Pierwsze trzy punkty możesz pozostawić tak jak są, natomiast w zakładce New Mysql Configuration wpisz niezbędne dane dostępowe do Twojej bazy na hostingu.

W polu Mysql server wpisz: localhost (w przypadku większości hostingów), w polu Mysql username wpisz nazwę użytkownika z uprawnieniami do bazy danych utworzonej na Twoim hostingu (krok 1), natomiast w polu Mysql password wpisz jego hasło. W polu Mysql database wpisz nazwę bazy utworzonej w kroku 8. Pole Data encoding pozostaw jako Default.

Teraz możesz kliknąć przycisk Start Install. Na ekranie zobaczysz informacje o przebiegu procesu przywracania:

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 5

Po chwili zobaczysz informację o pomyślnym skopiowaniu wszystkich plików.

Kopiowanie serwisu na hosting - krok 5

Kliknij link: Please click here to continue with database import..., aby rozpocząć proces kopiowania bazy danych.

xcloner restore backup 08

Masz już skopiowane pliki oraz bazę danych! Jeżeli klikniesz link: All should be done! Click here to continue..., zobaczysz stronę frontową swojego serwisu na hostingu!

Strona frontowa skopiowanego serwisu

Krok 6. Usuń niepotrzebne pliki

W ostatnim kroku pozostaje Tobie jedynie usunąć kilka niepotrzebnych plików z hostingu. Usuń pliki: XCloner.php, TAR.php oraz plik *.tar z kopią serwisu.

Usunięcie niepotrzebnych plików po przywróceniu kopii

Proces kopiowania/przeniesienia Twojego serwisu z komputera lokalnego na hosting został zakończony. Teraz możesz zalogować sie do panelu administracyjnego i nim zarządzać :-)

Przedstawiłem trzy sposoby na skopiowanie Twojego serwisu opartego na Joomla! Jeżeli udało się Tobie przetestować wszystkie, napisz proszę w komentarzu, która z metod Tobie najbardziej odpowiada, która według Ciebie jest najszybsza i najprostsza.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?
Wpisz swoje imię oraz adres e-mail a następnie kliknij "ZAPISZ MNIE"

Twoje imię:


Adres email:


Oceń ten wpis:

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej.


Pierwszy Certyfikowany Administrator Joomla! w Polsce.


Autor książek i e-booków na temat Joomla!. Autor bloga: www.slawop.net, w którym porusza zagadnienia związane z CMS Joomla! i wykorzystaniu go, jako fantastycznego narzędzia, które ułatwia innym tworzenie ich własnego miejsca w sieci.


Prowadzi własną firmę świadczącą usługi związane z tworzeniem oraz administrowaniem serwisów opartych o CMS Joomla!


Współorganizator Joomla! User Group Jawor


Uwielbia ekstremalnie szybką jazdę na rolkach! Fan rozwoju osobistego i ciągłych zmian :-)


I love Joomla! Why?


Because Joomla! is Doing Great Things with Great People :-)


And My favourite sentence:Don't Let Anybody Steal Your Dreams!


Komentarze

 • Gość
  Jarek czwartek, 21 marzec 2013

  Witam
  Po przekopiowaniu serwisu na hosting, a przed przejściem do ukarnu automatycznego przywracania serwisu pojawia sie komunikat:

  [404] File Not Found : Plik nie istnieje
  Podany w zapytaniu URL /XCloner.php nie został odnaleziony na tym serwerze.

  The requested URL /XCloner.php was not found on this server.

  kopiowałem sposobem nr 3. Joomla 2.5
  Mogę liczyć na wsparcie Sławek?
  pozdrawiam

 • Sławomir Pieszczek
  Sławomir Pieszczek sobota, 23 marzec 2013

  Jarek,
  Czy w oknie Connected to Normal ftp server... pod wszystkimi komunikatami Moving source file... masz napis: Upload seccess to...?

  W razie czego skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy!

 • Gość
  Maciek środa, 20 marzec 2013

  Dzięki Ci bardzo :), z małym problemem ( nie wiem dlaczego nie chciał mi xcloner przerzucić kopii, sam musiałem to zrobić FileZilla potem w katalog wrzuciłem xcloner.php i tar.php i poszło pzdr Maciek

 • Gość
  Jasiek poniedziałek, 18 czerwiec 2012

  Dzięki za odpowiedź :)

  Niestety JConverter jest tylko do Joomla! 1.5, a ja zdecydowanie wolę aktualną. Znalazłem fajny dodatek do Joomla!, który niestety jest płatny i troszkę zbyt drogi jak na moje potrzeby. W Każdym bądź razie wykorzystałem JConverter migrując z Wordpress do Joomla! 1.5, a potem przeniosłem z bazy danych wszystkie artykuły do Joomla 2.5. Pokrętnie, ale zadziałało, chociaż jest jeszcze kosmetyczna dłubanina, żeby to wszystko wyglądało tak jak sobie zaplanowałem. Z szyfrowaniem haseł nic nie kombinowałem. Niestety słoneczny weekend spędziłem przed komputerem :(
  Przy okazji okazało się, że dodatek XCloner nie nadaje się do tego typu zadań, za to miałem okazję wypróbować go zarówno na Wordpress jak i na Joomla! i bardzo go polecam wszystkim, którzy myślą o kopiach bezpieczeństwa swoich stron czy serwisów. Jest bardzo prosty, po polsku i przede wszystkim przydatny.

 • Gość
  Jasiek czwartek, 14 czerwiec 2012

  Czy można za pomocą tego komponentu dla Joomla! oraz pluginu XCloner dla Wordpress przenieść wszystkie artykuły z Wordpress do Joomla? Mogą być bez zdjęć i grafik, byle móc przenieść samą treść.
  Będę wdzięczny za odpowiedź, bo od kilku miesięcy planuję przenieść serwis z Wordpress na Joomla!, ale trudno znaleźć coś konkretnego. Przypadkowo trafiłem na XCloner i zaświeciło mi światełko w tunelu, ale trochę boję się kombinować. Dodam, że oba systemy są w najnowszych wersjach.

 • Sławomir Pieszczek
  Sławomir Pieszczek niedziela, 17 czerwiec 2012

  Jasiek,

  Szczerze mówiąc (pisząc ;-)), to nie robiłem jeszcze takiej migracji!
  Ale co nieco słyszałem, więc spróbuję Tobie zasugerować kilka kwestii.

  1. Z tego co wiem, to WordPress do szyfrowania haseł używa algorytmu phpass, natomiast Joomla! MD5. Aby hasła po migracji zgadzały się w Joomla! zainstaluj w WordPressie dodatek: MD5 Password Hashes, który przekonwertuje hasła do MD5;
  2. Zainstaluj czystą Joomla!
  3. Zainstaluj w Joomla! dodatek: JConverter (http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/data-import-a-export/10237)
  4. Skorzystaj z instrukcji: http://www.ostraining.com/blog/joomla/converting-a-wordpress-site-to-joomla/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ostraining+%28Open+Source+Training%29

  Jasiek, po wszystkim podziel się swoimi spostrzeżeniami!

 • Gość
  Krystian czwartek, 17 maj 2012

  Witaj
  W otrzymanym od Ciebie e-mailu(Temat: Krystian, czy wiesz jak skopiować swój serwis Joomla! na hosting?) podałeś błędnie adres programu FileZilla. Program jest pod adresem: http://portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable a nie jak podałeś http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable. Dla większości może to być problem z dotarciem do właściwej strony. Pozdrawiam
  Krystian

 • Sławomir Pieszczek
  Sławomir Pieszczek czwartek, 17 maj 2012

  Krystian, dzięki za czujność :-)

  Faktycznie, w artykule: Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 1 (http://www.slawop.net/jak-skopiowac-serwis-joomla-na-hosting-cz-1) był błąd opisany przez Krystiana!

  Jeszcze raz dzięki i polecam się na przyszłość :-)

 • Gość
  Mietek niedziela, 26 luty 2012

  Witam, Proszę Pana, proszę mi powiedzieć jak przesłać czystą Joomla 1.5 na hosting exxl.pl (mam już konto, nazwę bazy, skonfigurowałem ftp WinSCP - jak się łączę to tam mam katalog htdocs. Więc gdzie przesłać joomlę? Poproszę o pomoc.

 • Sławomir Pieszczek
  Sławomir Pieszczek poniedziałek, 27 luty 2012

  Prawdopodobnie wystarczy, jak prześlesz Joomlę bezpośrednio do folderu htdocs, chyba, że zamierzasz na tym hostingu testować wiele instalacji Joomla! Wtedy może warto byłoby umieścić je w osobnych folderach.

 • Gość
  Tomek środa, 15 luty 2012

  Świetne, ale mam "odwrotny" problem. Mam stronę na "starej" joomli (1.5.x). Trochę się obawiam bezpośredniej aktualizacji do 2.5. I chciałbym przenieść stronę z serwera na dysk lokalny, aktualizować i przenieść z powrotem. Mógłbyś choć w kilku krokach opisać sposób na przeniesienie serwisu z serwera na dysk lokalny?

 • Gość
  Tomek sobota, 18 luty 2012

  Udało się sposobem 2, czyli za pomocą produktów Akeeba. Dzięki. Dopasowywanie templatek (styli, grafik) jest rzeczywiście szybsze i łatwiejsze na lokalnym serwerze.

  Przy okazji: czy opisane trzy sposoby przenoszenia serwisu na dysk lokalny zadziałają, jeżeli baza danych Joomla nie jest na tym samym serwerze, co sama Joomla (np. Joomla na home.pl a baza np. na iq.pl)?

  Pozdrawiam

 • Sławomir Pieszczek
  Sławomir Pieszczek sobota, 18 luty 2012

  Za pomocą narzędzia XCloner, które zastosowałem w tym artykule, skopiowanie z hostingu na serwer lokalny odbywa się trochę inaczej.
  Postaram się napisać o tym w przyszłości. Tutaj w kilku krokach nie chcę Tobie namieszać.
  Najpewniejsza w tym przypadku będzie metoda ręczna opisana w artykule: Jak skopiować serwis Joomla! na hosting? cz. 1 (www.slawop.net/jak-skopiowac-serwis-joomla-na-hosting-cz-1).
  W tym przypadku:
  1. Za pomocą dowolnego klienta FTP, po prostu kopiujesz pliki Twojego serwisu na swój komputer, następnie wykonujesz kopię bazy danych, zapisujesz na swoim komputerze;
  2. Importujesz zapisana bazę danych do swojego MySQL na komputerze lokalnym
  3. Zmieniasz ewentualnie w pliku configuration.php nazwę użytkownika bazy danych na root i hasło na puste (jak używasz XAMPP'a oczywiście)
  Chyba tyle, tak na szybko!

  Sprawdź i daj znać jak Ci poszło :-)

 • Gość
  es środa, 15 luty 2012

  obojetnie czy to dysk lokalny czy miejsce w data center to serwer i to serwer, wiec mysle ze tak jak napisales zrob to na odwrot :) chyba ze sie myle bo nie chce mi sie znowu czytac artykulu :P

Zostaw komentarz

Gość
Gość środa, 19 grudzień 2018

Najnowsze komentarze

Czy jest jakaś możliwość, żeby zmienić układ top-bar i tej linii, w której jest logo? Tam niby są flexibloki ale nie można zmienić ich szerokości, a tego potrzebuję bardzo. Jak tego dokonać???

Joanna

Dziękuje za ten wpis joomla zawsze była dla mnie problematyczna :)

Informatyk

co robić? Zdjęcia wyświetlają się pionowo, jedno pod drugim. Żadna zmiana w opcjach, nic nie daje??? Pomożecie?

Sławomir
05.11.2018 w DJ Image Slider

Właśnie, powinien się pojawić … . Oczywiście skorzystam z rady i zapytam u źródeł. Jeśli dowiem się czegoś mądrego, podzielę się wiedzą, może komuś się przyda. Dziękuję, pozdrawiam, Andrzej

Andrzej
Andrzeju, jeżeli w Ustawieniach podstawowych w zakładce Narzędzia na stronie w polu Powrót do góry masz aktywny przycisk Włączone, to taki przycisk powinien pojawić się u Ciebie na stronie już po prze...