Co nowego w Joomla! 3.5?

Co nowego w Joomla! 3.5?

W pierwszy dzień wiosny, 21.03.2016 urodziła się Joomla! 3.5 :-)

Najnowsza wersja zawiera 34 nowe funkcjonalności i obsługuje najnowszą wersję interpretera PHP 7. Dzięki temu, na serwerach, które mają już zaimplementowane PHP 7, strony oparte o Joomla! będą się znacznie szybciej wczytywać.

Najważniejsze nowe funkcjonalności w Joomla! 3.5:

  • wsparcie dla PHP 7 - przy najmniej dwukrotnie szybsza Joomla! przy użyciu o połowę mniej pamięci;
  • powiadomienia e-mail - nowa funkcja, dzięki której będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach Joomla!;
  • eksport informacji systemowych - lepsze wsparcie dzięki możliwości eksportowania anonimowych danych systemowych;
  • umieszczanie obrazów za pomocą metody przeciągnij i upuść (drag & drop) - łatwe umieszczanie obrazów w domyślnym edytorze TinyMCE;
  • obsługa emotikonów - wystarczy skopiować wybraną emotikonkę i wkleić bezpośrednio do edytora;
  • umieszczenie przycisków Artykuł, Grafika, Podziel stronę i Więcej w górnym obszarze edytora;
  • anonimowe zbieranie danych systemowych - dzięki nim możliwe będzie szybsze ulepszanie Joomla!;
  • łatwe umieszczanie modułów wewnątrz artykułów;
  • wyświetlanie statusów elementów w menadżerze kategorii (Artykuły, Doniesienia, Kontakty, Reklamy);
  • dodanie odnośników Pokaż witrynę i Pokaż zaplecze w pasku stanu zaplecza administracyjnego;

Grafika promocyjna Joomla! 3.5

Wsparcie dla PHP 7

PHP w wersji 7 przynosi znaczne zmiany w porównaniu do poprzednich wydań. Zdecydowano się na przeskok o jeden numerek z 5.6 do 7 pomimo, że prace nad PHP 6 trwały od 2005 r. Nie wnikając zbytnio w szczegóły w PHP 7 bardzo mocno skupiono się na funkcjach związanych z zarządzaniem pamięcią. Dzięki temu skrypty mogą działać o wiele szybciej przy nawet dwukrotnie mniejszym zapotrzebowaniu na pamięć.

Wiele firm hostingowych zaimplementowało już PHP 7 na swoich serwerach. Warto zatem sprawdzić czy możesz już korzystać z tej wersji interpretera PHP i włączyć ją dla swoich serwisów.

Jeżeli Twoja firma hostingowa nie planuje udostępnienia PHP w wersji 7, rozważ zmianę hostingu ;-)

Powiadomienia e-mail

Jedną z podstawowych zasad, które wpływają na bezpieczeństwo Twojego serwisu jest dbanie o aktualizację CMS Joomla! Co dziennie wykrywane są nowe zagrożenia i luki w systemach informatycznych, które wykorzystywane są przez oszustów i hakerów próbujących zaatakować system. Dlatego dla każdego administratora serwisu WWW opartego o CMS Joomla!, priorytetem powinno być dbanie a jak najszybszą aktualizację serwisu po wydaniu najnowszej aktualizacji.

Do tej pory informacje o nowej aktualizacji przekazywane były za pośrednictwem oficjalnej witryny projektu: www.joomla.org i przekazywana dalej dzięki portalom społecznościowym i informacją publikowanym na innych stronach związanych z Joomla! Jeżeli administrator serwisu nie przeglądał regularnie tych kanałów informacyjnych, to jedyną informacją o nowej aktualizacji otrzymywał po zalogowaniu się do panelu administracyjnego witryny. 

Teraz, dzięki nowemu rozszerzeniu o nazwie System - Joomla! Update Notification, o nowej aktualizacji Joomla!, administrator zostanie powiadomiony za pomocą e-mail.

Dodatek w zasadzie nie wymaga konfiguracji. Domyślnie zaraz po instalacji jest włączony, a powiadomienia wysyłane są do wszystkich zarejestrowanych w systemie użytkowników, którzy należą do grupy Super Users.

Jeżeli w Twoim serwisie jest kilku administratorów, którzy należą do grupy Super Users, możesz ograniczyć wysyłanie powiadomień do jednego lub kilku administratorów. W tym celu zaloguj się do zaplecza witryny i w menu Rozszerzenia kliknij pozycję Dodatki, a następnie odszukaj na liście dodatku System - Joomla! Update Notification i kliknij w jego nazwę. W polu Super Users Emails wpisz adres email użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia. Możesz także w tym polu wpisać kilka adresów oddzielając je przecinkami. Pamiętaj tylko, że wpisane w tym polu adresy muszą należeć do zarejestrowanych w systemie użytkowników, którzy muszą być przypisani do grupy Super Users. W polu Email language możesz wybrać język w jakim będą przesyłane maile z powiadomieniami o aktualizacjach. 

Dodatek System - Joomla! Update Notification

Eksport informacji systemowych

Bardzo przydatna funkcja w sytuacjach, kiedy pojawia się jakiś problem i trzeba przesłać szczegółowe informacje na temat wersji CMS Joomla! i środowiska, w którym jest zainstalowany.

Teraz w oknie Środowisko masz do dyspozycji dwa przyciski, dzięki którym szczegółowe informacje systemowe możesz pobrać w jednym z dwóch dostępnych formatów: pliku tekstowego lub JSON (JavaScript Object Notation). 

Okno Środowisko w Joomla! 3.5

Umieszczanie obrazów za pomocą metody przeciągnij i upuść

Jedna z najciekawszych zmian w Joomla! 3.5 :-)

Do tej pory, aby umieścić obraz na przykład w artykule, należało wykonać szereg różnych czynności. Teraz możesz umieszczać obrazy przeciągając je z Twojego komputera bezpośrednio do oka edytora! Po prostu umieść kursor w miejscu, w którym, chcesz umieścić obraz, a następnie przeciągnij właściwy plik obrazu do okna edytora.

Umieszczanie obrazu metodą drag & drop

Plik obrazu zostanie automatycznie przesłany na serwer do folderu: twoj-serwis/images i umieszczony we wskazanym miejscu treści. Istnieje oczywiście możliwość wyłączenia mechanizmu drag & drop oraz zmiany lokalizacji katalogu domyślnego, do którego przesyłane są pliki umieszczane tą metodą. Wystarczy edytować dodatek o nazwie Edytor - TinyMCE i wpisać w polu Images directory ścieżkę do folderu.

Edycja dodatku Edytor - TinyMCEObsługa emotikonów

Emotikony są obecnie bardzo popularne, zwłaszcza w portalach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Teraz możesz używać ich także w Joomla! 

Aby dodać emotikon wystarczy skopiować go na przykład ze strony: emojipedia.org i wkleić bezpośrednio do edytora.

Umieszczanie emotikonów w treści artykułu

Zmiana lokalizacji niektórych przycisków edytora

Nie musisz już przewijać okna, aby zlokalizować przyciski, które do tej pory umieszczone były pod oknem edytora. Teraz znajdują się one w górnym obszarze edytora.

Zmiana lokalizacji niektórych przycisków edytora TinyMCE

Anonimowe zbieranie danych systemowych

Opcja, która pozwala wysyłać dane o środowisku w którym pracuje Joomla! do centralnego serwera projektu Joomla! Przesyłane dane mają dotyczyć wersji CMS Joomla! oraz interpretera PHP, typu i wersji bazy danych a także typu serwera.

Za anonimowe zbieranie i przesyłanie danych odpowiada dodatek System - Joomla! Statistics, który domyślnie jest włączony, ale nie przesyła żadnych danych.

Aby wyłączyć lub sprawdzić, jak skonfigurowany jest ten dodatek w Twoim serwisie, otwórz okno menadżera dodatków, a następnie odszukaj na liście dodatek System - Joomla! Statistics i kliknij w jego nazwę. Klikając odnośnik: Click here to see witch information wiil be sent możesz zobaczyć dokładne informacje, które będą przesłane do serwera centralnego.

W polu Unique ID możesz kliknąć przycisk Reset Unique Id, aby zresetować unikalny identyfikator, który jest przesyłany razem z pozostałymi danymi. W polu Interval (hours) wpisz liczbę określającą co ile godzin system powinien wysyłać anonimowe dane. W polu Mode wybierz z listy sposób wysyłania danych: Always send (wysyłaj zawsze), On demand (na żądanie) lub Never send (nigdy nie wysyłaj).

 Opcje konfiguracyjne dodatku System - Joomla! Statistics

Łatwe umieszczanie modułów wewnątrz artykułów

W poprzednich wersjach, aby wyświetlić zawartość modułu wewnątrz artykułu należało wpisać w tekście specjalny kod ujęty w nawiasy klamrowe, w formacie: loadposition: nazwa-pozycji-modulu.

Teraz jest to o wiele łatwiejsze! Wystarczy, że umieścisz kursor w w miejscu, gdzie chcesz wstawić utworzony wcześniej moduł, a następnie klikniesz przycisk Module. W oknie modalnym kliknij tytuł lub pozycję wybranego modułu, a system sam wstawi do tekstu odpowiedni kod :-)

Umieszczanie modułu wewnątrz artykułu

Wyświetlanie statusów elementów w menadżerach kategorii

Bardzo ciekawa funkcjonalność, dzięki której od razu wszystko fajnie widać, ile artykułów w danej kategorii ma status opublikowany, ile nieopublikowanych, zarchiwizowanych, czy wyrzuconych do kosza. Funkcjonalność ta została zaimplementowana we wszystkich domyślnych menadżerach kategorii: Artykuły, Doniesienia, Kontakty i Reklamy.

Wyświetlanie statusów artykułów w menadżerze kategorii

Ciekawe jest także to, że jak klikniesz w danej kolumnie na wybrany status, to otworzysz okno ze wszystkim artykułami posiadającymi ten status. Jest to na prawdę ekstra sprawa, bo nie trzeba filtrować artykułów, są już fajnie poukładane ;-)

Dodatkowe odnośniki w pasku stanu zaplecza administracyjnego

Funkcjonalność ta została dodana do istniejącego już modułu o nazwie User Status. Aby umieścić w pasku stanu nowe odnośniki wyświetl okno menadżera modułów (menu Rozszerzenia -> Moduły), a następnie za pomocą filtra wyświetl moduły zaplecza. Kliknij w nazwę modułu, aby wyświetlić jego opcje konfiguracyjne.

Lista modułów zaplecza Joomla! 3.5

Nowe pola to Show View Site (pokaż witrynę) i Show View Administrator (pokaż zaplecze). Pierwsze umieszcza odnośnik, który wyświetla w nowym oknie (zakładce) stronę główną witryny, natomiast drugi wyświetla pulpit zaplecza administracyjnego. 

 Opcje konfiguracyjne modułu User Status

Jeżeli w obu polach klikniesz przycisk Tak, to na dole w pasku stanu zaplecza administracyjnego zobaczysz odpowiednie odnośniki:

Pasek stanu zaplecza administracyjnego Joomla! 3.5

Nowe submenu dla pozycji Instalacje 

W CMS Joomla! 3.5 pojawiło się nowe menu podrzędne dla pozycji Instalacje w menu Rozszerzenia. Teraz widoczne są wszystkie opcje instalatora, które do tej pory dostępne były tylko po kliknięciu pozycji Instalacje.

Nowe submenu dla pozycji Instalacje

Do pobrania dla Joomla 3.5:

Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową serwisu, zanim przeprowadzisz aktualizację! 

Więcej informacji na temat nowych funkcjonalności w wersji 3.5, możesz przeczytać w Repozytorium GitHub.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych wpisach lub projektach?

Wielkanocna promocja na wszystkie e-booki
Jak robić szybkie i dostępne strony WWW - 4 spotka...

Podobne wpisy

 

Komentarze 15

Gość - Janusz Kamiński (website) w piątek, 25 marzec 2016 09:32

Wow! Mega artykuł! Wszystko rozłożono od A do Ź

Wow! Mega artykuł! Wszystko rozłożono od A do Ź
Gość - Marek w sobota, 26 marzec 2016 17:24

Dzień dobry Panie Sławku,
mam problem , z którym nie mogę sobie sam poradzić. Od 2015r mam zainstalowaną Joomla 3x na własnym komputerze wg. Pana wskazówek w oparciu o programik Xamp. Cały czas udoskonalam swoją stronę oczywiście aktualizując na bieżąco Joomlę. Wszystko grało do chwili aktualizacji 25.03.2016 do wersji 3.5 . Wygląda to wszystko całkiem dobrze, pojawiła się informacja że zaktualizowano do wersji 3.5 pojawiły się chyba wszystkie nowości o których Pan pisze w artykule "Co nowego w Joomla! 3.5?", ALE...! Pojawiła się również taka informacja :

Ostrzeżenie: Baza danych nie jest aktualna!
The Joomla! Core database tables have not been converted yet to UTF-8 Multibyte (utf8mb4).

Wersja schematu bazy danych (w #__schemas): 3.5.0-2016-03-01.
Uaktualniono wersję (w #__extensions): 3.5.0.
Sterownik bazy danych: mysqli.
92 zmian w bazie danych sprawdzono z powodzeniem
145 zmian w bazie danych nie dotyczy struktury tabel i zostały pominięte.
Czy mogę Pana prosić o parę słów na ten temat? Jestem zupełnie skręcony i nie wiem co z tym zrobić. Jeżeli chodzi o stan mojej wiedzy na temat to przyznaję, że jestem Pana pilnym uczniem, ale tego problemu na pewno sam nie przeskoczę.

Serdecznie pozdrawiam oraz ślę najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Marek Barlik

Dzień dobry Panie Sławku, mam problem , z którym nie mogę sobie sam poradzić. Od 2015r mam zainstalowaną Joomla 3x na własnym komputerze wg. Pana wskazówek w oparciu o programik Xamp. Cały czas udoskonalam swoją stronę oczywiście aktualizując na bieżąco Joomlę. Wszystko grało do chwili aktualizacji 25.03.2016 do wersji 3.5 . Wygląda to wszystko całkiem dobrze, pojawiła się informacja że zaktualizowano do wersji 3.5 pojawiły się chyba wszystkie nowości o których Pan pisze w artykule "Co nowego w Joomla! 3.5?", ALE...! Pojawiła się również taka informacja :[b]Ostrzeżenie: Baza danych nie jest aktualna![/b] The Joomla! Core database tables have not been converted yet to UTF-8 Multibyte (utf8mb4).Wersja schematu bazy danych (w #__schemas): 3.5.0-2016-03-01. Uaktualniono wersję (w #__extensions): 3.5.0. Sterownik bazy danych: mysqli. 92 zmian w bazie danych sprawdzono z powodzeniem 145 zmian w bazie danych nie dotyczy struktury tabel i zostały pominięte. Czy mogę Pana prosić o parę słów na ten temat? Jestem zupełnie skręcony i nie wiem co z tym zrobić. Jeżeli chodzi o stan mojej wiedzy na temat to przyznaję, że jestem Pana pilnym uczniem, ale tego problemu na pewno sam nie przeskoczę.Serdecznie pozdrawiam oraz ślę najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych :) Marek Barlik
Sławomir Pieszczek (website) w czwartek, 31 marzec 2016 22:51

Panie Marku, ten problem ma być rozwiązany w najbliższej aktualizacji 3.5.1

Póki co można spróbować przekonwertować bazę danych do UTF-8 Multibyte za pomocą darmowej wersji rozszerzenia Admin Tools.
Proszę zerknąć do instrukcji w artykule: Smile! Joomla Now Supports Emoji (https://www.ostraining.com/blog/joomla/emoji/) w punkcie: If your Joomla 3.5 site does not support emoji.

Pozdrawiam :-)

Panie Marku, ten problem ma być rozwiązany w najbliższej aktualizacji 3.5.1Póki co można spróbować przekonwertować bazę danych do UTF-8 Multibyte za pomocą darmowej wersji rozszerzenia Admin Tools. Proszę zerknąć do instrukcji w artykule: [b][i]Smile! Joomla Now Supports Emoji[/i][/b] (https://www.ostraining.com/blog/joomla/emoji/) w punkcie: [b]If your Joomla 3.5 site does not support emoji[/b].Pozdrawiam :-)
Gość - Mariusz (website) w wtorek, 29 marzec 2016 22:47

Zamiast tych w większości kosmetycznych zmian jak "umieszczenie przycisków Artykuł, Grafika, Podziel stronę i Więcej w górnym obszarze edytora", czy rzeczy, które można zrobić dzięki modułom lub puginom "Łatwe umieszczanie modułów wewnątrz artykułów" oraz rzeczy zupełnie zbędnych jak "Umieszczanie obrazów za pomocą metody przeciągnij i upuść" lub "Obsługa emotikonów" - bo kto korzysta z Tiny MCE mając do wyboru JCE lub inny bardziej rozbudowany darmowy edytor - wolałbym rzeczy naprawdę przydatne i dziś niezbędne jak choćby mobile menu w standardzie lub inne narzędzia wspierające RWD. Ale to tylko moje zdanie.

Zamiast tych w większości kosmetycznych zmian jak "umieszczenie przycisków Artykuł, Grafika, Podziel stronę i Więcej w górnym obszarze edytora", czy rzeczy, które można zrobić dzięki modułom lub puginom "Łatwe umieszczanie modułów wewnątrz artykułów" oraz rzeczy zupełnie zbędnych jak "Umieszczanie obrazów za pomocą metody przeciągnij i upuść" lub "Obsługa emotikonów" - bo kto korzysta z Tiny MCE mając do wyboru JCE lub inny bardziej rozbudowany darmowy edytor - wolałbym rzeczy naprawdę przydatne i dziś niezbędne jak choćby mobile menu w standardzie lub inne narzędzia wspierające RWD. Ale to tylko moje zdanie.
Sławomir Pieszczek (website) w czwartek, 31 marzec 2016 23:09

Mariusz, dla wielu osób te nowości, to suuuper sprawa! Dla wielu autorów umieszczanie grafik za pomocą metody drag & drop, to zbawienie i koniec ich męki.
Jeżeli chodzi o edytor JCE, to wierz mi są setki tysiące ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że taki edytor istnieje. Nie mówiąc już o tym, że są inne i dla wielu osób lepsze edytory niż JCE ;-)
Ja cieszę się ze wszystkiego nowego, bo lubię nowości ;-)

Ja też bym wolał wiele różnych rzeczy i dla mnie "naprawdę przydatnych", ale ilu użytkowników, tyle życzeń. Niestety tylko garstka spośród milionów wykonuje te zmiany i skupia się na zrobieniu tych na prawdę przydatnych, które są według nich i opinii, które zbiorą ;-)
Pamiętaj, że zawsze możesz pomóc zgłaszając się do któregoś z zespołów Joomla! (https://volunteers.joomla.org/

Pozdrawiam :-)

Mariusz, dla wielu osób te nowości, to suuuper sprawa! Dla wielu autorów umieszczanie grafik za pomocą metody drag & drop, to zbawienie i koniec ich męki. Jeżeli chodzi o edytor JCE, to wierz mi są setki tysiące ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że taki edytor istnieje. Nie mówiąc już o tym, że są inne i dla wielu osób lepsze edytory niż JCE ;-) Ja cieszę się ze wszystkiego nowego, bo lubię nowości ;-)Ja też bym wolał wiele różnych rzeczy i dla mnie "naprawdę przydatnych", ale ilu użytkowników, tyle życzeń. Niestety tylko garstka spośród milionów wykonuje te zmiany i skupia się na zrobieniu tych na prawdę przydatnych, które są według nich i opinii, które zbiorą ;-) Pamiętaj, że zawsze możesz pomóc zgłaszając się do któregoś z zespołów Joomla! (https://volunteers.joomla.org/Pozdrawiam :-)
Gość
piątek, 19 lipiec 2019

Zdjęcie captcha

Najnowsze komentarze

Gość - Andy SSL i Joomla! w Smarthost
03 styczeń 2019
Dzięki, jak zwykle dobra robota! Warto dodać, że instalacja certyfikatu SSL nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji danych. To jest możliwe po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Co do SSL - to...
Gość - Henryk Jak utworzyć menu poziome w szablonie protostar?
02 styczeń 2019
Robię punkt po punkcie i nie wyświetla się poziome menu Nie wiem gdzie tkwi błąd i co robię źle?Jeśli to możliwe to proszę o pomocps. posiadam książkę "Joomla! 3x" i tu również niema pomocy Pozdrawiam...
Gość - Joanna Jak utworzyć własny szablon dla Joomla! nie dotykając kodu? EF4 cz.2
09 grudzień 2018
Czy jest jakaś możliwość, żeby zmienić układ top-bar i tej linii, w której jest logo? Tam niby są flexibloki ale nie można zmienić ich szerokości, a tego potrzebuję bardzo. Jak tego dokonać???
Gość - Informatyk Tworzenie bazy danych w CPanelu na Smarthost - instalacja Joomla!
19 listopad 2018
Dziękuje za ten wpis joomla zawsze była dla mnie problematyczna
Gość - Sławomir DJ Image Slider
04 listopad 2018
co robić? Zdjęcia wyświetlają się pionowo, jedno pod drugim. Żadna zmiana w opcjach, nic nie daje??? Pomożecie?